Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 21. Публіцистичний стиль : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 21. Публіцистичний стиль


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

О. Д. Пономарів зазначає, що публіцистика сьогодні є сфе-рою масової комунікації, тому цей стиль має дуже широкий діапазон. Він призначений для формування громадської думки. Визначальною його рисою є вдале поєднання логізації викладу з емоційно-експресивним забарвленням. Публіцистичні твори повинні бути бездоганними стосовно логічної побудови, впли-вовими й інформативними, експресивними (з-поміж емоційно-експресивних засобів є звернення до читача, зокрема у формі запитань-відповідей).

Характерні ознаки публіцистичного стилю:

1)         орієнтація на усне мовлення,

2)         використання діалогічної форми мовлення (часто увиразне-ної на тлі авторського монологу),

3)         чіткі політичні оцінки,

4)         присутність автора,

5)         широкий вияв авторської індивідуальності.

Виник цей стиль відносно пізно, у кінці минулого століття, коли,

на думку вчених, склалися основні його риси. Помітним кроком у розвитку і формуванні публіцистичного стилю становили поодино-кі твори у східноукраїнських альманахах: «Супліка до пана іздате-ля» Г. Квітки-Основ’яненка («Утренняя звезла», кн. 2), «Так собі до земляків» та «До побачення» Є. Гребінки (передмова і післямова до «Ластівки»), прозові вставки О. Корсуна до вірша «Від чого чапу-ра живе біля моря» (альманах «Сніп»), а також західно-українські альманахи «Русалка Дністровая» і «Вінок русинам на обжинки»).

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ ІІІ

Автори публіцистичних творів

•          висловлюють думку нетрафаретними, нестандартними мов-ними засобами;

•          демонструють при цьому високе вміння створювати свіжу, нешаблонну образність;

•          досягають значного ефекту завдяки своїй орієнтації на кон-кретність назв предметів, явищ, понять тощо:

•          використовують живомовні, прості, точні слова і словоспо-лучення, якими послуговуються у своєму мовленні прості люди.

Запитання і завдання для самоконтролю

Завдання 1. Запишіть невеликий уривок тексту публіцистично-го стилю. Чим ви можете довести, що цей текст належить до саме цього стилю?

Завдання 2. Допишіть речення:

Публіцистичний текст – це …

Він використовується …

До публіцистичного тексту ставляться такі вимоги: …

Характерними рисами публіцистичного стилю є …