Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 20. Основні стилі української мови : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 20. Основні стилі української мови


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Звичайно, для характеристики функціонально-стильової сис-теми важлива також форма мовлення – усна чи писемна. В усній формі мовлення виділяють розмовно-побутовий стиль і оратор-ський. Учені виділяють такі стилі писемної мови: публіцистич-ний, художній, науковий, офіційно-діловий. Інколи ще виділяють виробничо-технічний і епістолярний стилі. У зв’язку з жанровою диференціацією функціонально-стильових єдностей стилі мови по-діляються на різновиди (підстилі), наприклад, у межах публіцис-тичного стилю виділяються такі різновиди: стиль передової статті,

1Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів, К.: Вища школа, 1985. – С. 291–292.

2Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 6.

1Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності: стилістика та культура мови. – К.: Довіра. – С. 269.

131

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ ІІІ

репортажу, нарису тощо. Зазначимо, що поряд з функціональними стилями, враховуючи характер експресивності мовних елементів, виділяються також стилі експресивні, або колоритно-експресивні різновиди, а саме: урочистий, офіційний, фамільярний, інтимно-ласкавий, гумористичний, сатиричний.

У сучасній українській літературній мові вчені виділяють такі функціональні стилі:

•          епістолярний,

•          ораторський,

•          розмовний,

•          художній,

•          публіцистичний,

•          науковий,

•          офіційно-діловий,

•          конфесійний. Усі стилі, за винятком розмовного, функціонують у писемній та

усній формах.

Віднести той чи інший текст до певного функціонального стилю, на думку М. А. Непийводи, можна на основі його глибокого аналізу, врахування всіх його ознак:

1)         мети і завдання спілкування;

2)         сфери спілкування;

3)         змісту тексту;

4)         використання мовних одиниць, що є діагностуючими для сти-лю, тобто тих, які відрізняють один стиль від іншого, напр.: сло-ва протокол, акт, заява, довідка, резолюція є діагностуючими для офіційно-ділового стилю, а слова-терміни є діагностуючими для на-укового стилю тощо;

5)         співвідношення мовних одиниць стилістично забарвлених

і стилістично нейтральних, визначення їх ролі й місця в загальній

структурі тексту.

Завдання 1. Допишіть речення. Стиль – це … Стилістикою називається ..

Для характеристики функціонально-стильової системи важ-лива…

Українська мова за професійним спрямуванням

Стилістика

В усній формі мовлення виділяють стилі:…

До писемних стилів мовлення належать …

Функціональні стилі – це…

До них відносять такі стилі: …

Віднести текст до того чи іншого стилю можна на основі …

Завдання 2. Запишіть по невеликому уривкові кожного із стилів. Назвіть, до якого стилю належить кожен текст. На основі чого ви зробили такий висновок?