Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
список рекомендованої літератури до розділу I : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

список рекомендованої літератури до розділу I


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

1.         Білецький А. О. Про мову і мовознавство. – К.: АртЕК, 1996. – 222 с.

2.         Білоус М. Заговори, щоб я тебе побачив // Антисуржик. – Львів: Світ, 1994. – 150 с.

3.         Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 476 с.

4.         Булаховський Л. А. Питання походження української мови. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – 220 с.

5.         Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – С. 73.

6.         Голубкова О. В. Нормативное варьирование как средство рече-вого этикета (на материале современного английского языка): Авто-реф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1982.

 

7.         Горбачук В. Барви української мови. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1997. – 271 c.

8.         Гриценко П. Ю. Мова як акумулятор культури і одна з форм її вираження // Мова і культура. – К.: Либідь, 1986. – С. 66–90.

9.         Гриценко Т. Б., Безпаленко А. М., Бикова Г. П., Перевальська М. А. Контрольні роботи. Тестові завдання з української мови та культури мовлення / За ред. Т. Б. Гриценко. – К.: НАУ, 2002. – 112 с.

10 Гриценко Т. Б. Українська мова в житті суспільств. – К.: КІЖКГ, 1999. – 84 с.

11.       Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред.

Н. Д. Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 276 с.

12.       Зарубіжні українці / С.Ю.Лазебник (кер. авт. З–35 кол.),

Л. О. Лещенко, Ю. І. Макар та ін. – К.: Україна, 1991. – 252 с.

13.       Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. – Дрого-бич: Відродження, 1994. – 218 с.

14.       Культура української мови: Довідник. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

15.       Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. – 2-е вид., переробл. та доповн. – К.– Одеса: Либідь, 1991. – 279 с.

16.       Мацько Л. Українська мова як засіб формування національної свідомості // Українська мова як державна в Україні: Збірник матері-алів. – К.: Довіра, 1999. – С. 74–82.

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова в житті суспільства

17.       Маслов Ю. О. Введение в языкознание. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1987. – 272 с.

18.       Мельничайко В. Я., Добрянська І. В. Про культуру нашого мовлення. –Тернопіль, 1991. – 21 с.

19.       Мельничук А. С. Значение и содержание лингвистических единиц различных уровней // Теоретические проблемы семантики и ее отражения в одноязычных словарях. – Кишинев, 1982. – С. 69.

20.       Мова і культура / Відп. ред. В. М. Русанівський. – К.: Наукова думка. – 1986.–183 с.

21.       Найдорожчий скарб. Слово про рідну мову. – К.: Рад. пись-менник, 1990. – 392 с.

22.       Одарченко П. Про культуру української мови. – К.: Смолос-кип, 1997. – 320 с.

23.       Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 239 с.

24.       Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мов-ного етикету // Українська мова і сучасність. – К.: 1991. – С. 92 – 98.

25.       Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрого-бич: Відродження, 1997. – 360 с.

26.       Речевое общение: проблемы и перспективы. – М., 1983. – С. 8.

 

27.       Семчинський С. В. Загальне мовознавство. – К.: Вища школа, 1988. – 328 с.

28.       Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Урок української. – 2001. – С. 14–15.

29.       Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Гри-щенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 1997. – 493 с.

30.       Толочко П. П. Що або хто загрожує українській мові? – К., 1998. – 29 с.

31.       Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблик та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.

32.       Ющук І. Держава і мова // Українська мова як державна в Україні: Збірник матеріалів. – К.: Довіра, 1999. – С. 14–21.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ ІІ