Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 22. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 22. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Безсполучникові складні речення – це такі речення, які об’єднують в одне ціле кілька простих речень тільки інтонацією, без сполучників і сполучних слів.

У безсполучникових складних реченнях ставляться такі розділо-ві знаки:

 

кома    між однотипними частинами безсполучникового речення, які тісно пов’язані між со-бою за змістом і виражають одночасність, послідовність чи сумісність дій          Гримлять бубни, виспівують сопелі і прегудниці, бринять стру-ни гусел … (Іванченко). Вітер віє, віє буйний, віє за горою, мороз ходить, мороз бродить під руки з весною (Антонич).

крапка з комою         коли частини безсполуч-никового складного ре-чення зберігають певну самостійність у змістовому відношенні або значно поширені й мають у своєму складі розділові знаки          Ніс у доктора посинів; очі горіли, сльозились; по спині й ногах прокочувались холодні, люті дрижаки (Винниченко).

двокрапка      – якщо друга частина пояснює, розкриває зміст першої:

– якщо друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій (між частинами можна вставити сполучник тому що): Він знає: Серцю легше сподіватись При щирості людського співчуття (Чубач); Можна сміливо стверджу-вати: ліс дає людині саме жит-тя (Сімкін);

Журиться жайворон-серпень: літня пора промина (Перебий-ніс).

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

 

тире    – коли зміст простих ре-чень безсполучникового речення зіставляється або протиставляється:

– якщо друга частина вказує на швидку зміну подій:

– якщо у першій частині вказується на час або умо-ву, за якої відбувається дія у другій частині:

– якщо друга частина виражає наслідок або вис-новок з того, про що гово-рилося у першій:

– якщо друга частина містить порівняння:            Ще сонячні промені сплять – досвітні огні вже горять (Українка);

Одчинились двері – Горобина ніч! (Тичина);

Снігу надме – хліба прибуде, вода розіллється – сіна на-береться (Нар. творчість); З'явилися опеньки – літо закінчилося;

Принишк і сховався вітер – глибока тиша пойняла кру-глий, широкий світ (Шевчук); Зустрів тебе та якось і незчув-ся, – так на душі потепліло мені (Костенко);

Старі листи – як вигасла зола, Не жди від них ні світла, ні тепла (Луків).

Вправа 56. Запишіть речення, вставляючи потрібні розділові знаки. Сформулюйте правила їхнього вживання.

Знаю я моє ім’я не згасне на прийдешнім сонячнім путі (Со-сюра). Котились води дихала земля. Зацвіли квіти зазеленіла тра-ва під горою на кучугурах. Достигло літо налилося жито (Оль-жич). Ідеш волошки у житах березка в’ється по стеблині (Олесь). Далеко на сході стало червоніти небо сонце сходило (Маковей). Думав доля зустрінеться спіткалося горе (Шевчук). Лише бувало розплющиш очі ласкавий світ б’є в вікно в шибку зазирає ве-селий поранок озиваєтья лагідний материн голос (Гордієнко). Я входжу в ліс трава стає навшпиньки кошлатий морок лапу подає (Костенко).

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Вправа 57. Замініть, де це можливо, безсполучникові складні ре-чення з однорідними частинами складносурядними реченнями.

Не боюся я нічого, Б'юся з ворогом своїм, Промінь сонечка яс-ного Грає в серденьку моїм! (Алчевська). У темних ущелинах бов-ваніли стрункі кипариси, примарними тінями чорніли лапаті лаври (Малик). Настала холодна осінь. Зграями линули на південь леле-ки, тривожно в небі курликали журавлі (Добровольський). Пахне літо полуницями, Пахне місто, наче сад (Гордасевич). Жайворонок мріє над полями, Сіють пух тополі навесні… (Муратов). На вер-шину слави ведуть парадним ходом – падає людина з нього – чор-ним (Вільде).

Вправа 58. Випишіть безсполучникові складні речення. Пояс-ніть розділові знаки. Поясніть правопис підкреслених слів.

1. Диво дивне: наскільки вдало наші предки наділяли ймен-ням речі й предмети, зокрема і музичні інструменти! 2. Басоля… Одразу вчуваєш дещо сумовите й протяжне, як її звучання. 3. У товаристві лад – усяк тому радіє. 4. Мабуть, багато хто з нас може сказати: усім хорошим, усім душевним у собі, може, у першу чер-гу, я зобов'язаний книзі й пісні… 5. Вдаримо гучно ми в дзвони – всесвіт обійде луна. 6. Буває часто: якась мелодія нагадує давно забуте, тепле, хороше. 7. Подивилась ясно – заспівали скрипки. Вогкий низенький ранок сповнив землю, хоч був уже пізній день. 8. Олень забезпечує довголіття і добробут, а кінь символізує не-абияку силу і витривалість.

Вправа 59. Напишіть контрольний диктант.

Зустріч у степу

Хтось написав, що вода б'ється, мов жива душа. А мені все зда-ється: степ уночі стає живим, ворухким, настороженим, неприруче-ним і надзвичайно загадковим, він стає великою живою душею, а душа – степом.

Його я запримітив ще звіддалік, навіть порадів було: тож я в степу не один. Невідомець, схоже, захотів привітатися зі мною або попросити припалити цигарку, забувши сірники, виходячи з дому.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Мені не сподобалося: він зиркнув на мене з-під лоба, вовку-лакувато. А ще не сподобалося: тримав руки в кишенях. Мені ще більше не сподобалося: він ішов прямо на мене важкою, начеб ту-пою ходою. Степ дуже мовчазний свідок, таємниці він не видає.

І тоді я не став бокувати, слабувати духом, а пішов на нього. Дві пилинки у навіть невеликій кімнаті не зіткнулися – вони над-то невагомі і не мають намірів, але навіть у величезному степу двоє людей можуть зіткнутися. Ми переставали бути людьми, а степ всеодно був степом – йому не вперше бачити зіткнення, не вперше відспівувати загублені життя вітрами та хугами, оплаку-вати дощами.

Ми пройшли, черкнувши плечем один одного, і від дотику брезентівок не зблиснуло. Я не хотів обертатися, а спиною від-чував: він відійшов, став і дивиться мені услід. Могло статися: у широкому степу двом стало затісно, не вистачило простору. Та я не пожалкував, що вирвався з міста: степ не зраджує, він лише вивіряє (Ночовний).

Українська мова за професійним спрямуванням

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Тетяна Борисівна ГРИЦЕНКО

УКРАЇНСЬКА МОВА

за професійним спрямуванням

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Оригінал-макет підготовлено

ТОВ “Центр учбової літератури”

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 12.11.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 39.

Наклад 800 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006