Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 21. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 21. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Складнопідрядним реченням називається таке речення, до скла-ду якого входять синтаксично нерівноправні предикативні частини (головна й підрядна), які поєднуються між собою за допомогою спо-лучників підрядності та сполучних слів.

Підрядні частини речення завжди відокремлюються від голо-вних комами:

Хто рано підводиться, за тим і діло водиться (Нар. творчість). Селекція забезпечує створення сортів і порід, які є джерелом сиро-

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

вини для багатьох галузей промисловості (З кн. «Основи загальної генетики»). Чим люди частіше черпають з криниці, Тим краща й чистіша в криниці вода (Савич).

У складнопідряних реченнях ставляться ще і такі розділові знаки:

 

Крапка з комою        Між значно поширени-ми підрядними речення-ми, які вже мають інші розділові знаки            Немає для вчителя більшого щастя, ніж бачити своїх учнів вихованими, старанни-ми й кмітливими; ніж чути про них тільки добре слово (З газет).

Тире    Між частинами складно-підрядного речення для сильнішого їх інтонацій-ного виділення   Що хоче жити – не повинно вмерти (Чубач). А що правду креше у вічі – то це така вже натура (Гончар).

Кома й тире   Якщо підрядна части-на передує головній, а в головній міститься висновок з того, про що йдеться у попередній           А хто від правди ступить на півметра, – душа у нього сіра й напівмертва (Костенко).

Між частинами складнопідрядного речення кома не ставиться, коли:

 

Перед підрядним сполучником або сполучним словом стоїть частка не          Хотілось би знати не що він сказав, а як він сказав;

У реченні є порівняльний зворот і перед ним стоять слова: майже, зовсім, як, ніби  Через певний час Іван став працю-вати майже як фахівець;

Підрядна частина складається з одного сполучного слова         Дмитро вирішив піти до неї, але не знав коли (Стельмах);

Коли зворот виступає обстави-ною способу дії; коли входить до складу присудка, порівняння-фразеологізмау            Упав як підкошений, білий як сніг, пролетів як стріла, все йде як по маслу, свіжий як огірочок.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Вправа 49. Прочитайте речення. Поясніть розділові знаки.

1. Ми на чатах завжди – бачим доли і вись, Щоб той грім на землі більше не повторивсь. 2. Ми рятуєм людей, і нам треба іти, Де горить і пече, щоб не сталось біди. 3. Не треба, мамо, плакати – Життя не зупинити. Ми маємо. Ми мусимо Усе для вас зробити, Щоб Вам життя підносило Щедротно хліб і сіль.

4.         Скотилась на щоку сльоза неждано, Та я її ні в чому не виню.

5.         Я хочу, щоб пісня привітна лягла всім на щирі вуста. 6. У битві давнішній безчесності та правди, В куточку заховавшись, ти не стій, Бо люди просять помочі й поради. 7. Де мати посіє, там стелиться ласка, Де мати посадить, там сходить добро, Бо в мами рука і легка, і прекрасна. 8. Якщо було б усе це випадково, То так пахуче б липа не цвіла. 9. Музика весни звучить не лиш весною, Щоб ходили люди стежкою одною. 10. Я не відав, не знав, що бу-яння пахучої м’яти Через втрачений час забиває гіркавий полин. 11. І прошу, щоб печалі старі Не закрили моєї зорі, Бо в сколоче-нім світі до дна Ця зорина єдина-одна. 12. Мої вуста забули вже, яка твоя щока, І серце так втомилося надіяться й чекать. 13. Хоч ти правитель, скупаний у славі, Таких, як ти, нема, здається двох. 14. Якщо ми заповідь цю будем пам’ятати, То не потрапим в паст-ку із оман (Крищенко).

Вправа 50. Продовжіть речення, увівши до їхнього складу під-рядні з'ясувальні.

1. Дехто з учених стверджує, начебто … 2. Колектив сам вирі-шує, яку … 3. Заволодійте увагою того, хто … 4. Ми вже згадува-ли, що … 5. Сьогодні без перебільшення можна стверджувати, що … 6. Усі промовці були одностайні в тому, чого … 7. Шкода, що … 8. Слухачі висловлюють впевненість, що … 9. Ми хочемо поди-витись, хто … 10. Ви тепер розумієте, чому … 11. Отже, можемо сказати про те, що … 12. Невідомо тільки було … 13. Повідомте його, коли … (Ніколаєнко та ін.).

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Вправа 51. Поставте потрібні розділові знаки. Поясніть пункту-ацію речень.

Вони наважились покинути небезпечне місце незважаючи на те що Остапові трудно було пускатися в далеку дорогу (Коцю-бинський). Перед тим як одхилити ляду вона закриває ліхтар при-слухається (Українка). Несподівано почулися постріли в той час як його підрозділ проходив через населений пункт (З газети). Я з друзями прийшов у ті місця де ще стоять глибокі озерця що як дівчата заглядають в очі (Малишко). Але голова йому вида-лась неймовірно важкою бо коли захотів озирнутися то йому було не сила її повернути (Рибак). Я люблю їхати на поле тоді коли ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями коли обважнілі колоски черкаються об голову об вуха; коли ниви поцяцькова-ні волошками та червоними маківками (Нечуй-Левицький). Щоб глибоко збагнути душу народу треба знати його літературу (Мар-тич). Серпень вінчає літечко красне. У народі говорять що в цей час збереш з тим і зиму проведеш (Ткач). Хто сіє хліб хто ставить дім хто створює поему той буде предком дорогим народові своє-му (Рильський).

Вправа 52. Складіть речення за поданими схемами. Обгрунтуй-те вжиті розділові знаки.

1.         [… пам'ятав], (звідки …).

2.         [… розповідав], (як …).

3.         [… зрозумів], (коли …).

4.         [… степ] (звідки …).

5.         [… стільки], (скільки …).

6.         (Якби …), […].

Вправа 53. Випишіть із підручника з фаху 7–10 складнопідряд-них речень. Поясніть розділові знаки.

Вправа 54. Запишіть багатокомпонентні складнопідрядні речен-ня (речення з кількома підрядними). Визначте кількість підрядних речень. Поясніть розділові знаки у реченні.

Часом зірветься стадо диких кіз, яким і не снилось, що над'їдуть такі створіння, які їх виполошать з безпечного пасо-

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

виська (Чайків). Дитинство живе в людині від початку до кінця її життєвого кола, бо це найкраща частина її центру, вічно осві-жаюча субстанція, яка утримує її в чистоті й оптимізмі (Самчук). Мене попередили, що коли я не оформлю документи, то не отри-маю дозволу на поїздку. У кожного з нас є той найдорожчий у світі берег, від якого починалась наша дорога в життя і куди ми не завжди повертаємось (Цюпа). Прикро, звичайно, буває, коли чуєш з чиїхось уст сканцеляризовані неоковирності чи тролей-бусні вульгаризми або коли навіть автор вимовляє зі сцени широ-ковідоме слово перекручено, з неправильним наголосом. Скільки тої праці треба докласти, довготерпеливої, мудрої і зовні такої буденної, щоб виплекати посіяне, щоб викрасувалась нива коло-сом і сталось оте одвічне диво творення (Гончар).

Вправа 55. Продовжіть речення, увівши до їхнього складу під-рядні означальні частини.

1. Відомі випадки, коли … 2. Фірма реалізує продукти, які … 3. Запрошуємо на роботу фахівців, що … 4. Гості з Естонії побували майже в усіх корпусах, де … 5. Не поливай бур'ян, що … 6. Щасли-вий той лікар, який … 7. Усі пішли до озера, яке … 8. В університеті працюють учені, що …

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки