Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 15. Відмінювання числівників : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 15. Відмінювання числівників


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Відмінювання кількісних числівників

1. Числівник один, одно (одне), одна відмінюється так:

 

            Однина          Множина

 

            чол. рід           жін. рід           середн. рід    

 

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.       один

одного

одном у

Н. або Р.

одним (на)

одному (-ім)   одна

одної (однієї)

одній

одну

одною (однією)

(на) одній       один

одного

одному

Н. або Р.

одним

на одному (-ім)          одні

одних

одним

Н. або Р.

одними

(на) одних

2. Числівники два, дві, обидва, обидві відмінюються, як прикметни-ки твердої групи.

3. Числівники три, чотири відмінюються за зразком:

 

Н.        три      чотири

Р.         трьох   чотирьох

Д.        трьом  чотирьом

З.         Н. або Р.         Н. або Р.

О.        трьома            чотирма

М.       (на) трьох       (на) чотирьох

3. Числівники від п'яти до десяти відмінюються так:

 

Н.        п'ять    шість

Р.         п'яти, п'ятьох шести, шістьох

Д.        п'яти, п'ятьом            шести, шістьом

З.         п'ять, п'ятьох шість, шістьох

О.        п'ятьма, п'ятьома      шістьма, шістьома

М.       п'яти, п'ятьох (на) шести, шістьох

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

 

Н.        сім       вісім

Р.         семи, сімох     восьми, вісьмох

Д.        семи, сімом    восьми, вісьмом

З.         сім, сімох        вісім, вісьмох

О.        сьома, сімома вісьма, вісьмома

М.       (на) семи, сімох         (на) восьми, вісьмох

Як п'ять або шість відмінюються числівники дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, тридцять.

4. Складні числівники п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімде-сят відмінюються за таким зразком:

 

Н.        п’ятдесят

Р.         п’ятдесяти, п’ятдесятьох

Д.        п’ятдесяти, п’ятдесятьом

З.         п’ятдесят або п’ятдесятьох

О.        п’ятдесятьма, п’ятдесятьома

М.       (на) п’ятдесяти, п’ятдесятьох

5. Складні числівники двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шіст-сот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот відмінюються за такими зразками:

 

Н.        двісті   шістсот

Р.         двохсот          шестисот

Д.        двомстам       шестистам

З.         двісті   шістсот, шестисот

О.        двомастами   шістьмастами, шістьомастами

М.       (на) двохстах (на) шестистах

6.         У складених кількісних числівниках відмінюються всі скла-дові частини: з чотирьохсот вісімдесяти дев'яти тисяч шестисот п'ятдесяти дев'яти (гривень).

7.         Числівники сорок, дев'яносто, сто в родовому, давальному,

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

орудному й місцевому відмінках уживаються з закінченням -а: со-рока, дев'яноста, ста.

8.         Збірні числівники двоє, обоє, троє в непрямих відмінках ма-ють форми від два, оба (давня форма), три: двох, двом, обох, обом, трьох, трьом.

9.         Збірний числівник обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми: обох, обом, обома, на обох.

 

10.       Збірні числівники четверо, п'ятеро, шестеро, семеро, вось-меро, дев'ятеро, десятеро, одинадцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирьох, чоти-рьом..., п'ятьох, п'ятьом..., шістьох, шістьом... і т. д.

11.       Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.

12.       Неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят відмінюються як числівник п'ять: кільканадцяти й кільканадцятьох, кількадесятьма й кількадесятьома.

Відмінювання порядкових числівників

Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи: перший (перша, перше), другий, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, деся-тий, одинадцятий, дванадцятий..., двадцятий, тридцятий, сороковий, п'ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдеся-тий, дев'яностий, сотий, двохсотий, трьохсотий, чотирьох-сотий, п'ятисотий..., тисячний, двохтисячний, трьохтисяч-ний (і тритисячний), чотирьохтисячний (і чотиритисячний), п'ятитисячний..., мільйонний, двохмільйонний, трьохмільйонний (і тримільйонний), чотирьохмільйонний (і чотиримільйонний), п'ятимільйонний…; числівник третій (третя, третє) відміню-ється як прикметник м'якої групи.

2. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: вісімдесят восьмий, вісімдесят восьмого, тисяча дев'ятсот дев'яносто першого (року), у тисяча дев'ятсот трид-цять дев'ятому (році).

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Відмінювання дробових числівників

1.         Дробові числівники читаються так: 1/2 – одна друга, 1/3 –

одна третя, 5/2 – п'ять других, 2/з – дві треті, 3/4 – три четвер-

ті, 4/з – чотири треті, 3/5 – три п'яті, 2/7 – дві сьомі,9/10 – дев'ять

десятих.

Відмінюються вони як звичайні числівники: двом третім, трьо-ма п'ятими; ділити на одну двадцяту.

Половина (1/2), третина (1/1), чверть (1/4) відмінюються як зви-чайні іменники.

2.         Числівники півтора (карбованця, відра), півтори (тисячі), пів-

тораста не відмінюються.