Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 14. ступені порівняння якісних прикметників : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 14. ступені порівняння якісних прикметників


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Якісні прикметники можуть мати ступені порівняння – вищий і найвищий.

До прикметників вищого ступеня порівняння належать при-кметники, які показують, що в одному предметі більше тієї самої якості, ніж в іншому. Є дві форми вищого ступеня порівняння: про-ста і складена.

 

Проста форма            складена форма

Утворюється від звичайного прик-метника + суфікс -ш(-іш): вузький – вужчий, глибокий – глибший, до-вгий – довший, короткий – корот-ший, малий – менший, солодкий – солодший.   Утворюється поєднанням слів більш або менш і прикметника: більш вузький, менш глибокий, більш довгий, менш солодкий, більш досвідчений, менш вдалий.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

 

Проста форма            складена форма

Деякі прикметники мають суплетивні форми вищого ступеня, тобто його утворення веде до зміни кореня слова: великий – більший; гарний – кращий; поганий – гірший, добрий – ліпший. Форми вищого ступеня прикметників вживають-ся з родовим відмінком іменника, що є назвою об’єкта порівняння з прийменниками за, від: дорожчий за хліб, вищий від сина, а також зі знахідним відмінком з приймен-ником над: дорожчий над усе. Часто зустрічається і сполучник ніж: допитливіший, ніж сестра.  

До прикметників найвищого ступеня належать прикметники, які виражають ознаку, що усвідомлюється з порівняння, але порів-няння тут відбуваються не з одним предметом, а з сукупністю. При-кметники найвищого ступеня порівняння мають також дві форми: просту і складену.

 

Проста форма            складена форма

Утворюється від простої фор-ми прикметника вищого ступе-ня за допомогою префікса най-, наприклад: найколоритніший, найчорніший, най-холодніший. Частки-префікси що- і як- додають для посилення вираження ознаки: якнайкращий, щонайбільший, як-найдорожчий.    Утворюється сполученням слів най-більш, найменш і прикметни-ка: най-більш відомий, найбільш підготовле-ний, найменш грамот-ний. Складена форма найвищого ступеня порівняння вживається в сучасній мові значно рідше, ніж проста.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Не мають ступенів порівняння прикметники:

а)         з суфіксами -ав-, -яв-: русявий, чорнявий;

б)         з суфіксами -уват-, -юват-: жовтуватий, синюватий;

в)         з суфіксами -еньк-, -есеньк-: тоненький, малесенький;

г)         з префіксом пре-: предобрий, преславний;

ґ) прикметники, що називають ознаку, яка не може порівнюва-

тись: босий, буланий, кривий, мертвий, хворий.

Вправа 29. Утворіть складені форми вищого і найвищого ступе-нів порівняння прикметників.

Байдужий, важкий, відомий, вологий, довгий, досвідчений, дужий, живий, зелений, знайомий, каламутний, клейкий, освічений, працьо-витий, рідний, рішучий, розумний, сильний, синій, талановитий.

Вправа 30. Запишіть речення, поставивши прикметники в дуж-ках у формі вищого або найвищого ступеня.

Одне з (улюблене) місць киян та гостей столиці є мальовниче урочище Голосієве, де розкинувся парк ім. М. Т. Рильського.

(Розкішний) ліс з могутніми химерними дубами, що затаїли в собі пам'ять півторатисячолітньої сивої давнини, Ботанічний сад університету, каскад блакитних озер і ставків.

Одна із (стара) кафедр НАУ є кафедра ботаніки.

(Видатні) вчені та спеціалісти запрошуються до проведення спе-ціальних занять з окремих тем.

Студенти факультету ветеринарної медицини беруть (активна) участь у науково-дослідницькій роботі.

Вправа 31. Утворіть від поданих іменників присвійні прикмет-ники, запишіть їх у називному відмінку однини чоловічого роду.

Тетяна, доцент, Ольга, лаборант, гречка, Марія, Віталій, Параска, доярка, артистка, внучка, Павло, студентка, стріха, зооінженер, ректор.

Вправа 32. Напишіть словосполучення в орудному відмінку однини.

Ближча вежа, гаряча земля, краща ділянка, вологіша рілля, до-вша дорога, свіжа паляниця, безкраїй степ, ветеринарний лікар, ту-тешній вівчар, літній бджоляр, відомий бавовняр.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки