Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 10. Орфографічні правила переносу : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 10. Орфографічні правила переносу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

В українській мові прийнято переносити частини слів з одного рядка в другий за складами: ко-ло-дязь, Мар-ко, ко-валь, Світ-ла-на, кір-ка, тру-дів-ник, сту-дент.

Запам’ятайте, що не можна:

1) розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук (утворилися з кореневої д). Тому переносити потрібно лише

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

так: во-джу, ґе-дзик. Якщо ж дж, дз не становлять одного звука (д належить до префікса, а ж або з – до кореня), то їх можна роз-ривати: над-звичайний, під-живляти;

2)         відокремлювати від попередньої літери апостроф і м’який знак: бар’-єр (а не бар-’єр, паль-ма (а не па-льма);

3)         залишати одну літеру в попередньому рядку і переносити в наступний: Оля, орел, аві-ація, ака-де-мія, мрія;

4)         при переносі складних слів відривати перші літери від другої основи: земле-упорядники (а не землеу-порядники), мово-знавство (а не мовоз-навство);

5)         розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абре-віатури: НАУ, ЛАЗ-125, НАНУ, МАГАТЕ, О. Т. Гончар (а не О. Т. / Гончар);

6)         переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире).

У всіх останніх випадках переносити слова за складами мож-

на довільно.

Зазначимо, що існують ще і технічні правила переносу слів із рядка в рядок (вони використовуються у пресі).

Завдання. Дайте відповіді на запитання:

Як прийнято в українській мові переносити частини слова?

Які ви знаєте орфографічні правила переносу?

Де застосовуються технічні правила переносу?

Вправа 17. Запишіть речення, вказавши можливі переноси. Вставте потрібні літери.

Студен...ське життя не можна вважати повноці...им, якщо воно обмежуєт...ся лише навча...м. Із цим твердже...ям, мабуть, пого-дит...ся більшість тих, хто особисто пройшов через студентські роки або спілкується зі студентами. Студент під час навчання має не тільки здобути професійні знання за обраним фахом, а й зба-гатитися духовно, підвищити свій культурний рівень, навчитися працювати і спілкуватися з людьми, дбати про своє дозвілля.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки