Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 7. Подвоєння та подовження приголосних : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 7. Подвоєння та подовження приголосних


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Подвоєння приголосних відбувається при збігу однакових при-голосних:

 

– префікса й кореня : оббити, віддати, ззаду, роззброїти;

– кореня або основи на -н- (нь) і суфіксів -н(ий) [-н(і)й], -ник, -ниц(я):           безвинний, сонний, стінний, кінний, осінній, письменник, віконниця;

– кінця першої і початку другої частини складноскорочених слів:         юннат (юний натураліст), військко-мат, страйкком;

– основи дієслова минулого часу на с і частки -ся:          розрісся, піднісся, пасся, трясся;

– у прикметниках на -енн(ий), -анн(ий) [-янн(ий)]: а) зі значен-ням можливості або неможливості дії: б) з відтінком підсилення у слові:          здійсненний, нездійсненний, незрів-нянний, невблаганний, нечисленний; старанний;

– у словах:      бовван, Ганна, лляний, овва, ссавці, ссати і в похідних від них: боввані-ти, Ганнин, виссати тощо;

– в іменниках, утворених від прикметників на -цьк(ий) подвоюється ч:          Донеччина, Вінничина, козаччина, Німеччина, Туреччина.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Подовження приголосних перед я, ю, є, ї

Приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ч подовжуються (на письмі позна-чаються двома літерами), коли вони стоять між двома голосними:

1)         в іменниках середнього роду: угіддя, життя, мотуззя, коло-сся, зілля, насіння, збіжжя, затишшя, узбіччя; крім назв молодих істот: теля, гуся, щеня;

2)         в Ор. відмінку однини іменників III відміни: мідь – міддю, тінь– тінню, сіль – сіллю, піч – піччю, мазь – маззю, подорож – по-дорожжю;

3)         у дієслові лляти та його формах: ллю, ллєш, ллють, ллємо;

4)         у словах: Ілля, суддя, стаття (але статей), рілля, зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню.

Завдання. Дайте відповіді на запитання:

1.         Що таке подвоєння букв?

2.         Що таке збіг однакових приголосних? За яких умов він від-бувається? Наведіть приклади.

3.         Які приголосні можуть подовжуватись і за якої обов’язкової умови? Наведіть приклади.

Вправа 8. Поясніть, чому в поданих парах слів подовження від-бувається (не відбувається): життя – щастя, знання – знань, ба-гаття – багать, Поділля – подільський, ніччю – жовчю, Побужжя – Поволжя.

Вправа 9. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть орфограми.

Бе(з,зз)еме(л,лл)я,

ро(з,зз)броювати,

ри(с,сс)ю,

грома(д,дд)я,

безсні(ж,жж)я,

перли(н,нн)о,

на(д,дд)ністрянський,

квасо(л,лл)я,

газува(н,нн)я,

І(л,лл)я,

мудріс(т,тт)ю,

білокрів(ь,’)я,

ви(л,лл)є,

буркун-зі(л,лл)я,

передгро(з,зз)я,

розсаджува(н,нн)я,

черезсму(ж,жж)я,

радіс(т,тт)ю,

стажува(н,нн)я,

пони(з,зз)я,

фуражува(н,нн)я,

гайдама(ч,чч)ина,

ема(л,лл)ю,

істи(н,нн)ий,

цурпа(л,лл)я,

безплі(д,дд)я,

(с,сс)ати.

 

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки