Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Мотиви поведінки споживачів : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

1.4. Мотиви поведінки споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Досвід маркетингової діяльності показує, що орієнтація на корисність продукції вимагає глибокого знання психологічних, мотиваційних факторів, що стають вирішальними при купівлі то-варів. Можна виділити ряд таких мотивів.

Мотив вигоди. Бажання людини розбагатіти, нарощувати свою власність, ефективно витрачати гроші.

Мотив зниження ризику. Потреба почувати себе впевнено і надійно, мати гарантії збереження стабільності.

Мотив визнання. Пошук дій, пов'язаних з формуванням свого статусу, підвищенням престижу, іміджу.

Мотив зручності. Бажання полегшити, спростити свої дії, ВІДНОСИНИ 3 іншими людьми.

Мотив волі. Потреба в самостійності, незалежності у всіх сферах діяльності.

Мотив пізнання. Постійна націленість на нові відкриття, знання.

Мотив сприяння, співучасті. Бажання зробити що-небудь для свого оточення, близьких, партнерів по роботі.

Мотив самореалізації. Потреба в досягненні власних жит-тєвих цілей, установок.

Існують чотири основних принципи формування правильно-го уявлення про звертання споживачів:

—        споживач незалежний;

—        мотивація і звертання споживача досягаються за допомо-гою досліджень;

—        звертання споживачів піддається впливу;

—        споживче звертання соціально законне.

Незалежність споживача виявляється в тому, що його звер-тання орієнтується на визначену мету. Товари і послуги можуть

ним прийматися чи відкидатися в тій мірі, у якій вони відповіда-ють його запитам. Підприємства досягають успіху, якщо надають споживачеві вибір і реальну вигоду. Розуміння цього і постійне пристосування до звертання споживача є одним з важливих ви-мог для виживання підприємства в умовах конкуренції.

Дослідження мотивації і звертання споживачів здійснюють-ся за допомогою моделювання цих процесів. Тут важливо відзна-чити, що звертання різних споживачів на ринку різняться за пот-ребами і цілями закупівель, характером попиту і купівлі, дій на ринку, мотивації і т.п. Разом з тим звертання споживачів має і де-яку подібність. На ринку їхнє звертання може бути виражене че-рез систему економічних, соціальних і психологічних факторів, що характеризують їх потреби і способи задоволення.

Незалежність споживачів являє собою складне завдання, але маркетинг може впливати на мотивацію і звертання споживачів, якщо передбачений товар чи послуга є засобом для задоволення потреб покупця.

На поведінку споживачів впливають різні фактори, насам-перед, фактори зовнішнього середовища. Важливого значення набувають фактори індивідуальних розбіжностей споживачів: доходи, мотивація, рівень знань, пристрасті і захоплення, особис-тий стиль життя, демографічні характеристики й ін. Особливе мі-сце при формуванні звертання споживача на ринку має так зва-ний психологічний процес, що характеризує відповідні реакції споживача.

Разом з тим воля споживача ґрунтується на ряді його прав, д