Запитання для самоперевірки і контролю знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

1.         Як розрахувати:

а)         широту асортименту?

б)         глибину асортименту?

в)         насиченість асортименту?

2.         Які заходи розширення асортименту на підприємстві мо-

жуть бути використані у разі:

а)         нарощування асортименту;

б)         насичення асортименту.

3.         Назвіть і розкрийте етапи формування асортименту.

4.         Що означає повний та скорочений цикл планування асор-тименту ? Яка їх графічна інтерпретація?

5.         За допомогою яких видів Р.О.З.-матеріалів можна підшто-вхнути споживача до імпульсивного придбання товару?