Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Формування товарного асортименту Формування товарного асортименту - це розробка асорти-ментної концепції, що включає планування асортиментної струк-тури та товарної пропозиції і забезпечення найбільш ефективного використання підприємством ресурсів. : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

9.2. Формування товарного асортименту Формування товарного асортименту - це розробка асорти-ментної концепції, що включає планування асортиментної струк-тури та товарної пропозиції і забезпечення найбільш ефективного використання підприємством ресурсів.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Розглянемо етапи формування асортименту:

1.         Визначення потреб споживачів.

2.         Оцінка товарів конкурентів.

3.         Оцінка торговельного асортименту.

Рішення щодо товарів, які потрібно включити або виключити з асортименту.

5.         Розгляд питання про введення на ринок оновлених та удо-сконалених товарів.

6.         Розробка специфікацій нових чи удосконалених товарів.

7.         Вивчення можливостей виробництва нових та удосконале-них товарів.

8.         Тестування товарів.

9.         Розробка рекомендацій щодо підвищення якості, зміни фа-сону, упаковки, сервісу.

10.       Управління асортиментом.

Основою формування асортименту є асортиментна концепція.

Асортиментна концепція - це формування асортименту з ура-хуванням матеріально-технічних можливостей виробника і пот-реб покупців (рис. 9.1).

Діаграма процесу планування асортименту - графічне зобра-ження

послідовності операції щодо продажу товару, а також це час закінчення етапів планування асортименту, який зображується у вигляді сітьових графіків (рис. 9.2.).

Асортиментна концепція

матеріально-технічні            потреби покупців

можливості виробник

фінанси          споживча цінність то-

підприємства вару

науково-технічні ро- мотивація купівлі

зробки

маркетингові дослі-  наявність товару на

дження           ринку

збут та розподіл        ціни конкурентів

реклама та стимулю-

вання збуту

Рисунок 9.1. Складові асортиментної концещії

Асортиментну концепцію доцільно відображати у вигляді по-будови циклів планування асортименту.

Цикл планування асортименту - це час з моменту появи дум-ки про товар до моменту його виходу на масовий ринок після здійснення пробного продажу.

Сз)

 

1 jrd)

©         ^гЗ*

Рис. 9.2. Діаграма планування асортименту

Позначення: - закінчений цикл заходів планування.

* - повний цикл роботи. —► - скорочений цикл роботи.

1          - пропозиція щодо товару;

2          - складання плану і проведення маркетингового досліджен-ня;

3          - висновки;

4          - рішення про можливості підприємства;

5          - виробництво дослідного зразка;

6          - виробництво товарів для продажу;

7          - затвердження програми збуту, реклами та стимулювання

збуту;

8          - масове виробництво.

Таким чином, асортиментна концепція - це план підприємст-ва щодо продажу товарів, які найбільше відповідають попиту по-купців.

Важливим питанням формування асортименту є прийняття рішення щодо можливості розширення асортименту. До способів розширення асортименту належать:

1. Нарощування.

1.1. Нарощування до низу.

Мета - стримування конкурентів та проникнення у найбільш розвинуті сегменти ринку. Наприклад, пропозиція більш удо-сконалених товарів (більш компактних) за такими самими ціна-ми, як у конкурентів, або нижчими.

1.2.      Нарощування доверху.

Мета - лідерство. Наприклад, пропозиція високоякісних то-варів, цілком нових, модних.

1.3.      Двостороннє нарощування - використання стратегій 1.1.

і 1.2. одночасно.

2. Насичення - розширення асортименту за рахунок нових виробів. Наприклад, включення нових асортиментних груп, пог-либлення асортименту, збільшення гармонійності товарів.

Таким чином, основними маркетинговими діями асортимен-тної політики є:

о вкладання засобів у модифікацію товарів; о додаткові витрати по рекламі; о зниження ціни на застарілі товари; о розробка нових товарів;

о зняття з ринку застарілого товару чи його окремих моде-лей. Для торговельного підприємства важливе значення має розміщення та оформлення товарів у точці продажу, які б підштовхнули споживача до імпульсивного прид-бання товару (мерчандайзинг). Основними елементами мерчандайзингу є: о вибір методу реалізації товарів; о етика та техніка викладки товарів; о оформлення рекламних вітрин і установок; о підготовка мерчандайзерів; о підбір Р.0.8.-матеріалів. Р.0.8.-матеріали - це сукупність рекламних матеріалів, що розміщуються в точках продажу.

Розглянемо основні види Р.0.8.-матеріалів:

•          стелажі;

•          кутники;

•          монетниці;

•          холодильники;

•          наклейки на підлогу;

•          фірмові цінники;

•          дисплеї на прилавок;

•          виносні стенди;

•          годинники з фірмовими логотипами;

•          інформаційні листівки (буклети);

•          плакати:

•          постери - плакати великих розмірів; стикери - плака-ти на клейкій основі;

•          мобілі - великі картонні конструкції, які розміщуються над тим місцем, де продається товар;

•          джумбі - об'ємні коробки, які імітують продукт у нату-ральних розмірах;

•          шелфтолкери - куточки, що кріпляться до полиць, щоб виділити певний товар серед інших;

•          воблери - спеціальні пристосування, які кріпляться до по лиць і мають властивість коливатися завдяки тонкій пласт масовій "ніжці".

До основних чинників, які визначають внутрішньомагазин-ний мерчандайзинг належать:

наявність необхідних товарів у магазині; ме-тоди просування товарів у магазині; викладка товарів на полицях.