Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Види цін. Реакція споживачів наїхзміни : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

8.3. Види цін. Реакція споживачів наїхзміни


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Таблиця 8.1.

Види цін (найбільш прийнятних)

Найменування ви-дуцін

Коротка характеристика

1. Базисна ціна

Використовується для визначення сорту чи якості

товару. Вона є основою для визначення ціни фак-

тично поставленого товару, коли властивості

останнього відрізняються від обговорених в конт-

ракті.  

2. Ціна купівлі-

продажу (фактурна

ціна)   

Визначається умовами постачання, обумовленими в контракті.

3. Номінальна ціна (публічна ціна)

Публікується в прейскурантах, довідниках і біржо-вих котируваннях, а також аукціонна ціна і ціна фактичних угод.

4. Оптова ціна

Визначає ціну на товар при великих постачаннях товарів торговельним і промисловим підприємст-

вам.    

5. Роздрібна ціна

Ціна продажу окремим покупцям дуже малих пар-тій, що ґрунтується на сумі витрат виробництва і обігу плюс прибуток виробничих збутових органі-зацій, плюс податок з обороту.

6. Ринкова ціна

Ціна, за якою здійснюється купівля-продаж на да-ному ринку.

7. Ціна виробницт-

ва

Визначається витратами виробництва плюс се-редній прибуток на авансований капітал.

8. Ціна попиту

Складається на ринку покупця.

9. Ціна пропозиції

Вказується в офіційній пропозиції продавця

(оферті) без знижок. 

Розуміється як грошове вираження інтернаціональ-

ної вартості реалізованого на світовому ринку то-

10. Світова ціна        вару. На практиці світова ціна виступає як ціна

найважливіших продавців і покупців і встановлю-ється у ході здійснення великих і регулярних угод з товаром.

Реакція споживачів на зміни цін

Якщо їхня думка не збігається з точкою зору продавця, то фірма може понести втрати. Споживачі можуть розглядати зни-ження цін на товар неоднозначно (рис. 8.2), а на підвищення реа-гувати таким чином (рис. 8.3).

 

товар морально застарів і фірма, ймовірно, готова замінити його новою моделлю;

товар має якісь дефекти і тому він погано продається на ринку;

фірма переживає серйозні фінансові труднощі, а тому може піти з ринку;

зниження цін це свідчення низької якості товару порівняно з аналогічними товарами-конкурентами

Рисунок 8.2. Можлива реакція споживачів на зниження цін на товари

 

товар володіє особливою ціннісною значимістю

на зростання ціни вплинула інфляція

товар став особливо ходовим, і варто швидше придбати його, поки він не став недоступним

продавець жадібний і заламує ціну, яку тільки витримає ринок

Рисунок 8.3. Можливареакція споживачів на підвищення цін на товар