Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Стратегія диференціації продукції : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

7.3. Стратегія диференціації продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Диференціація ґрунтується на спеціалізації у виготовленні особливої (іноді незвичайноі) продукції модифікацією наявного стандартного виробу. Така продукція є незамінною для спожива-чів у тому разі, якщо стандартні вироби їх не влаштовують. Відо-соблення товару на ринку, а в ширшому сенсі - диференціація його комерційних характеристик, може проводитися за рахунок створення продукції з більш здійсненими, ніж стандартні вироби, технічними параметрами, якістю виконання на базі забезпечен-ня ширшого вибору послуг при реалізації та експлуатації виро-бів на основі привабливості низьких цін.

Таким чином, основна ідея диференціації полягає в зосере-дженні зусиль на тій, що користується обмеженим попитом продукції, що дозволяє відхилитися від цінової конкуренції 3 мо-гутнішими підприємствами, і в той же час дає можливість конку-рувати з ними за специфічні групи споживачів.

Часто найпривабливішим способом диференціації продукції є використання прийомів, найменше схожих на прийоми своїх конкурентів. Це примушує шукати нові, оригінальні шляхи виді-лення своїй продукції і приносить на ринок різноманітність. Імі-тація - згубний шлях при реалізації даної стратегії. Разом з тим, як показує досвід, одночасне використання декількох способів диференціації може привести до спроби зробити «все для всіх», тобто перейти на шлях уніфікації і, таким чином, зіпсувати імідж, який створює підприємство на ринку. Найбільш типовий напрям використання стратегії диференціації полягає в зосередженні зу-силь на одному з мотивів придбання продукції споживачами і ро-звитку своїх можливостей з метою повнішого і якіснішого задо-волення специфічних потреб.

Таким чином, диференціюючий свою продукцію повинен «додати» до своїх товарів такі особливі комерційні атрибути, які відрізняли б його від всіх інших товарів. Першорядним завдан-ням для підприємства при цьому є збільшення різниці між ціною і витратами. Успішно функціонуюча фірма-дифференціатор має

більше можливостей отримати дохід від розширення виробницт-ва, ніж від високих цін.