Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Стратегія зниження собівартості продукції : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

7.2. Стратегія зниження собівартості продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Стимулом для використання стратегії зниження собівартос-ті продукції є значна економія на масштабі виробництва і залу-чення великого числа споживачів, для яких ціна є визначальним чинником при купівлі. Стратегія полягає в орієнтації на масо-вий випуск стандартної продукції, що, як правило, ефективні-ше і вимагає менших питомих витрат, ніж виготовлення невеликих партій різнорідної продукції. У такому разі економія змін-них витрат досягається за рахунок високої спеціалізації виро-бництва. Постійні ж витрати з розрахунку на одиницю продукції, убуваючи із зростанням об'ємів виробництва, створюють додат-ковий резерв здешевлення виробів.

Шдприємство, що дотримується стратегії зниження собі-вартості, орієнтується на виготовлення недорогих, але якісних виробів масового споживання. Прагнення бути лідером у дося-гненні найменшої собівартості в галузі вимагає оптимальних з погляду витрат розмірів виробництв і мереж реалізації продукції, захоплення великої частки ринку, застосування ресурсо-зберігальних технологій, здійснення чіткого контролю за на-кладними витратами та іншими видами постійних витрат.

Необхідно підкреслити, що часто складається неправильне уявлення про стратегію зниження собівартості, як про стратегію реалізації товарів тільки за низькими цінами. Насправді вироб-ник, що має низькі витрати, може дозволити собі встановити ціни нижче ринкових. Але поки він проводитиме таку політику в сере-довищі жорсткої цінової конкуренції, є висока вірогідність втра-тити частину прибутку, який можна було б отримати, оскільки при зниженні цін таке підприємство продовжує витягувати дохо-ди, тоді як інші конкуренти вимушені покинути даний бізнес. Та-ким чином, підприємство з низькими витратами повинне орієнту-ватися на середні ринкові ціни або ціни трохи нижче середніх. При цьому воно здатне витримати конкуренцію і отримати вели-кий прибуток, ніж при реалізації продукції за низькими цінами.

Важливо також додати, що якщо підприємство з низькими витратами може привертати споживачів за рахунок оригінальнос-ті своєї продукції, то воно отримує додатковий прибуток. Коли ж таке підприємство виходить на ринок із стандартною продукцією і за низькою ціною, можливість отримання надприбутку залежа-тиме від здатності регулювати витрати.

Часто дану стратегію представляють як унікальну, яку може реалізовувати тільки одне підприємство - лідер по витратах. Це спірне питання. ГКАП у своїх звітах наводить приклади, коли в одній і тій же галузі знаходяться декілька підприємств, рівних за своїм становищем у витратах. Проте лідерство у витратах, якщо

воно не виявилося в стратегії низьких (щодо низьких) цін, не мо-же бути орієнтиром в конкурентній боротьбі.