Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 1. Потреби і типологія споживачів 1.1. Предмет і завдання курсу : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

Розділ 1. Потреби і типологія споживачів 1.1. Предмет і завдання курсу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Маркетингова діяльність тісно пов'язана з основними напря-мами товарознавства - забезпечення населення товарами високої якості та в необхідному асортименті, зменшення витрат на стаді-ях транспортування, зберігання і реалізації, контролю якості, участь в розробці нормативно-технічної документації тощо. Будь-яка інша економічна наука не може ефективно, відокремле-но від товарознавства вирішувати такі важливі проблеми, як нау-кове ціноутворення, митний контроль, ревізія торговельної діяль-ності. Оцінка конкурентоспроможності, вивчення та аналіз спо-живчого попиту населення, стандартизація та сертифікація това-рів - це функції товарознавства. Товарознавство в широкому ро-зумінні - це не лише знання про товари, але й дії (функції) з ни-ми, тобто товароуправління.

Сучасний стан світового ринку характеризується загострен-ням конкурентної боротьби та підвищенням вимог до якості про-дукції. Проблема якості та конкурентоспроможності товарів має універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона вирі-шується, багато залежить економічне і соціальне життя будь-якої країни, практично кожного споживача.

Головною метою навчального курсу "Товарознавчі аспекти маркетингу" є науково-практичне та методичне забезпечення під-готовки спеціалістів до товарознавчої діяльності в умовах ринку.

Основні завдання навчальної дисципліни:

•          використовувати споживчі оцінки для вирішення завдань поліпшення та вдосконалення асортименту товарів;

•          аналізувати ринкові умови потенційних споживачів з ме-тою товарознавчого забезпечення просування нових непро-довольчих товарів на ринок;

•          розвивати вміння та навички з оптимізації товарознавчих рішень в умовах ринкової економіки;

•          навчитися оцінювати конкурентоспроможність товарів, за-стосовуючи різні методичні підходи;

•          аналізувати і оцінювати фактори формування вимог спо-живачів до асортименту, якості, прогнозувати оцінку цих товарів споживачами;

•          самостійно поновлювати і поповнювати знання, удоскона-лювати вміння набувати навички професійної діяльності спеціаліста.