Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Методика визначення потреб населення в товарах народного споживання : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

4.2. Методика визначення потреб населення в товарах народного споживання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Розвиток народного господарства країни в останні роки все переконливіше доводить, що основу управління виробництвом і торгівлею товарів народного споживання можуть скласти тільки науково обгрунтовані методи перспективного планування, які ба-зуються на інформації про тенденції розвитку потреб і попиту у населення.

Для організації виробництва і ефективного продажу товарів, які відповідають попиту населення, промисловим і торговельним підприємствам необхідна інформація про ставлення населення до конкретних споживчих властивостей виробів.

Для розрахунку потреб населення, яке обслуговується непро-довольчими товарами, необхідно знати контингент споживачів і

чисельність покупців. Для визначення контингенту споживачів необхідно провести опитування, яке включає такі запитання:

-          Скільки ви маєте придатних для носіння виробів?

-          Скільки з перелічених видів виробів вам необхідно мати?

На основі підрахунку результатів опитування визначається доля тих, які мають і бажають мати 1-й вид непродовольчих то-варів:

п

де D - частка споживачів (які мають і-й вид непродовольчих товарів);

К - кількість тих, які мають і-й вид непродовольчих товарів;

Kj - кількість тих, які бажають мати і-й вид непродовольчих товарів;

п - кількість опитаних

Наприклад, внаслідок опитування було виявлено, що із 260 чоловік віку більше 20 років, 178 чоловік мали напівчеревички, a 20 бажали їх придбати. При цьому частка чоловіків цього віку, які мають і бажають мати напівчеревички, складає 0,76 % (198:260).

Потім розраховується контингент споживачів непродовольчих товарів по кожній окремій статево-віковій групі шляхом помно-ження чисельності населення, що обслуговується, конкретної статево-вікової групи на частку мешканців, які мають і бажають мати ці вироби (таблиця 4.6)

Таблиця 4.6.

Розрахунок контингенту споживачів непродтоварів зони діяль-ності

            споживспілки (торговельні підприємства) на

            рік

102

 

Показник        Вік чоловіків, роки    Вік жінок, роки          Всьо-го

 

            17-19  20-29  30-39  >>50   17-19  20-29  30-49  >>50  

1. Чисельність обслуговува-ного населення по окремих вікових групах                      4044                                                                         

2. Частка насе-лення, яке має і бажає мати не-продтовари (дані опиту-вання)                      0,76                                                                           

3. Контингент споживачів не-продтоварів (1x2)             3073                                                                         

Отримані дані по окремих статтево-вікових групах підсумову-ється і знаходиться загальна чисельність споживачів конкретного виду непродовольчих товарів.

Для виявлення середніх строків зносу непродовольчих товарів опитуваним ставлять запитання:

- Вкажіть, за скільки років в середньому ви зношуєте кожний виріб?

Потім розраховується розмір річного споживання непрдоволь-чих товарів за такою формулою:

де Рі - річне споживання і-го виду непродовольчих товарів, Qi =К/п - фактична забезпеченість населення даним видом не-продовольчих товарів (шт., в розрахунку на одного опитуваного) Сі - середній строк зносу даного виробу (років) Наприклад, за даними обстеження фактична забезпеченість населення напівчеревичками складає 0,62 шт. в розрахунку на одного опитуваного, середній строк зносу - 2,5 року. Тоді річне

споживання дорівнюватиме 0,25 шт. (0,62:2,5).

Необхідне річне споживання - така кількість непродовольчих товарів в розрахунку на душу населення, яка повертає річний знос цих виробів в шафі і забезпечує повне задоволення запитів її споживачів.

Річний об'єм потреб обслуговування населення в непродо-вольчих товарах являє собою кількість виробів, необхідних для даного задоволення потреб. Річний об'єм потреб зараховується помноженням річного споживання даного виду непродовольчих товарів на контингент покупців в конкурентному році і розрахо-вується за формулою:

П=РіШ

П - об'єм потреби населення в і-их видах непродовольчих то-варів за рік;

Рі - річне споживання і-го виду непродовольчих товарів (шт. пар в розрахунок на душу);

N - контингент покупців даного виду непродовольчих товарів, зони діяльності споживчої кооперації за рік.

Послідовність розрахунків потреб населення, що обслугову-ється, в непродовольчих товарах (на прикладі дитячого взуття) подано в таблицях 4.7, 4.8.

3 метою виявлення основних об'єктивних характеристик спо-живача в анкету доцільно включати запитання, які дозволяють визначити:

1)         Вік - 17-19, 20-29, 30-49 і більше 50;

2)         Стать: чоловіча і жіноча;

3)         Соціальну належність - робітник, службовець, колгосп-ник, пенсіонер, учень, домашня господарка;

4)         Місце проживання - село, місто (до 100 тис. чол., 100 -500 тис. чол., більше 500 тис. чол.);

5)         Середньодушовий дохід;

6)         Розмір і повнота одягу та взуття;

104

 

Черевички зи-                                 

мові утеплені 37        22        1,8

Черевички                            

осшньо-весняні                               

неутеплені     20        12        0,64

Напівчеревички        33        13        0,92

Кросівки        30        17        0,94

Вид взуття

1

Розрахунок частки споживачів Кількість чоловік

Які бажають

мати і-й вид

взуття

3

Які мають і-й вид взуття

2

Таблиця 4.7.

Часткаспожи-

вачів і-го виду

взуття

Таблиця 4.8. Розрахунок контингенту споживачів дитячого взуття (кількість споживачів даного регіону фактично складає

1700 чоловік)

Вид взуття     Частка споживачів    Розрахунковий кон-

тингент споживачів,

чол.(кол.2х1700)

 

1          2          3

Черевички зимові уте-                    

плені   1,8       2006

Черевички осінньо-             

весняні неутеплені    0,64     1088

Напівчеревички        0,92     1564

Кросівки        0,94     1568

Таблиця 4.9

Розмір споживання дитячого взуття

Вид взуття     Фактична забезпеченність

на одного опитаного, пар    Середній

термін зносу

взуття Розмір річного споживання

пар (кол.2:кол.З)

 

1          2          3          4

Черевички зи-                                 

мові утеплені 0,74     1,0       0,74

Черевички                            

осшньо-весняні                               

неутеплені     040      1,0       0,40

Напівчеревички        0,66     1,0       0,66

Кросівки        0,60     0,5       1,20

Таблиця 4.10 Річний обсяг потреб споживачів у дитячому взутті

            Розмір річного                      

            споживання   Контингент   Річний обсяг

Вид взуття     і-го виду         споживачів,   потреб

            взуття, пар     чоловіків        споживачів

            (кол.4:кол.З)              

 

1          2          3          4

Черевички зи-                                 

мові утеплені 0,74     2006    1484

Черевички                            

осшньо-весняні                               

неутеплені     0,40     1088    435

Напівчеревички        0,66     1564    1032

Кросівки        1,20     1568    1918