Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ В ТОВАРАХ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 4.1. Методика проведення маркетингових досліджень : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ В ТОВАРАХ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 4.1. Методика проведення маркетингових досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Роль маркетингових досліджень подано на рис. 4.1.

Еволюція схеми маркетингового дослідження подана на рис. 4.2, 4.3.

Завдання маркетингових досліджень випливають із функцій маркетингових досліджень, які безпосередньо пов'язані з проце-сом прийняття рішень. Загальна функція маркетингових дослі-джень полягає у виключенні в усіх видах маркетингової діяльно-сті неточних оцінок, ризику і непродуктивних витрат праці і часу.

Основні завдання маркетингового дослідження формуються відповідно до загальної функції. До них належать такі:

—        забезпечувати роботу керівництва підприємства;

—        завчасно оцінювати шанси і ризик;

—        сприяти на кожній фазі пошуку рішень об'єктивності і показовості ділової ситуації;

—        сприяти розумінню цілей і процесу навчання на підпри-ємстві.

 

Маркетингове дослідження

Маркетингова інформація

Рисунок 4.1. Роль маркетингових досліджень

Виявлення проблем і формування цілей дослідження

і

Відбір джерел інформації

1 Збирання інформації

Аналіз зібраної інформації

і

Подання отриманих результатів

Рисунок 4.2. Класична схема маркетингового дослідження

На практиці різні фірми застосовують проведення маркети-нгових досліджень, класифікація яких здійснюється за наступни-ми критеріями (рис. 4.4).

На рис. 4.5. подано схему організації дизайну дослідження.

Таке розуміння особливостей особистості фахівця, що ухва-лює рішення, зовнішнього середовища, цілей і можливих тактич-них рішень дозволить дослідникам перетворити проблему, що вимагає вирішення, на проблему, шо вимагає дослідження.

Визначення проблем і цілей дослідження. Стратегія дослідження

I

Формування вимог до інформації, необхідної для дослідження. Вибір виду дослідження і методу реалізації маркетингового дослідження

I           ~

Аналіз інформації, що є в наявності. Кон’юктурне і ринкове дослідження. Оцінка необхідності проведення подальшого дослідження.

I

Аналіз джерел і засобів добору додаткової інформації. Оцінка додаткових фінансових і трудових витрат для проведення подальших досліджень

I

Добір і аналіз додаткової інформації. Ревізія дослідження на відповідність цілям дослідження

I

Підготовка рекомендацій, проекту плану маркетингу

            і їх використання керівництвом     

Рис. 4.3. Сучасна схема маркетингового дослідження

Критерії

класифікації

МД

^Ч       За виглядом об'єкта дослідження

іЧ         За територіальною ознакою