Запитання для самоконтролю знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

1.         У чому суть управління якістю продукції?

2.         Яке значення має при цьому оцінка рівня якості продукції?

3.         Хто займається оцінкою рівня якості продукції?

4.         Хто входить до складу експертної комісії по оцінці рівня якості продущії, хто її призначає і скільки експертів у її складі?

5.         За якими критеріями оцінюється компетентність експертів?

6.         Яким вимогам повинна відповідати шкала оцінок?

7.         Якими методами визначають коефіцієнт вагомості?

8.         За якими критеріями оцінюється погодженість думок екс-пертів?

9.         Які середні величини (арифметична, геометрична, гар-

монічна) найбільш переважають при розрахунку комплексного

показника якості?