Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.3. Методи оцінки якості товарів : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

3.3. Методи оцінки якості товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Методи оцінки якості товарів групуються за двома критері-ями: залежно від характеру і складності оцінюваних показників на диференціальні комплексні і змішані, а залежно від джерела отримання інформації - на експертні, вимірювально-розрахункові, експериментальні і соціологічні. При цьому розг-лядають їх в єдності і взаємозв'язку

Таблиця 3.1. Характеристика методів оцінки якості товарів

Методи оцінки          Диферен-ціальний    Комплексний на основі

 

           

            головного показника            середньо-зваженого інтегро-ваного          експрес метод

Експертний   +          +          +          "           +

Вимірювально-розрахунковий       +          +          +          +          -

Експериментальний +          +          +          -          -

Соціологічний           +          -          -          -          +

Аналіз даних табл. 3.1 дозволяє стверджувати, що практич-но будь-який метод оцінки споживчих показників якості є комбі-нованим, що грунтується на послідовному або одночасному ви-користанні декількох методів оцінки, що належать до різних гру-пувань.

Диференціальний метод оцінки заснований на зіставленні значень оцінюваних показників з їх базовими значеннями. Оцінка рівня якості диференціальним методом полягає у визначенні зна-чень відносних показників [81,85,150]:

Кі

Рі

^7 (1) або

Кі

 

Pb Pi

(2),

де Кі - значення оцінки і показника;

Рі - значення і показника якості;

Рб - базове значення і-го показника якості.

Перевагою диференціального методу є те, що при викорис-танні його не потрібне приведення показників до вигляду і мож-на встановити, за якими одиничними показниками властивостей оцінюваний товар перевершує еталон, а за якими поступається йому. Але при аналізі рівня якості різних груп товарів, що вклю-чають десятки і сотні різних варіантів, така оцінка неприйнятна. В даному випадку застосовується комплексна оцінка якості.

Оцінка якості з використанням комплексного методу засно-вана на отриманні значень оцінок комплексних показників, які можуть бути виражені головним показником, що відображає ос-новне призначення товару, середньозваженим і інтегральним по-казником - якості.

Комплексний метод на основі головного показника якості застосовують за наявності встановленої розрахунковим або екс-пертним методом залежності значення цього показника від зна-чень початкових показників, що характеризують якість виробів.

Комплексний метод з використанням середньозваженого показника припускає попереднє визначення значень оцінок оди-ничних показників диференціальним методом і їх коефіцієнтів . Значення оцінки комплексного по