Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 3. Якість товарів 3.1.Основні поняття : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 3. Якість товарів 3.1.Основні поняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Якість товару є однією із найважливіших його характерис-тик, які мають вирішальний вплив на створення споживчих пере-ваг і формування конкурентоспроможності. Це обумовлено сут-ністю категорії якості.

Якість - сукупність характеристик об'єкта, які належать до його здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби (МС ІСО 8402 : 1994 р. п.2.2.).

Звичайно потреби виражаються через певні характеристики на основі встановлених критеріїв, які формуються у вигляді ви-мог до якості.

Вимоги до якості - вираження певних потреб або їх пере-ведення в групу кількісно або якісно установлених вимог до ха-рактеристик об'єкта, щоб дати можливість їх реалізації і перевір-ки (МС ІСО 8402 : 1994 р. п.2.3).

Вимоги до якості товарів встановлюються на етапах проек-тування і розробки, забезпечуються матеріально-технічним оснащенням, розробкою і організацією виробництва, робочим і кінцевим контролем, зберіганням і реалізацією. Перед відпускан-ням споживачеві або споживанні (експлуатації) вимоги до якості оцінюються за нормами, регламентованими стандартами 1 ТУ, або у відповідності до попиту споживачів.

У нормативних документах встановлюються вимоги до вла-стивостей і показників, які обумовлюють якість. Тепер розгляне-мо ці складові елементи якості.

Властивість - об'єктивна особливість продукції (або това-ру), яка виявляється при її виникненні, контролі, зберіганні і споживанні (експлуатації). Властивості продукції можуть бути простими і складними.

Проста властивість - характеризується однією особливіс-тю, наприклад, кислотність, жирність молока та ін.

 

Рисунок 3.1. Класифікація показників якості

Складна властивість - комплекс особливостей, які прояв-ляються в сукупності. Прикладом складної властивості може служити харчова цінність продуктів харчування, яка включає ці-лий комплекс властивостей - енергетичну, біологічну, фізіологі-чну, органолептичну цінності, а також засвоєння і безпеку.

Показник якості - кількісне і якісне вираження властивос-тей продукції (або товару). Кожний показник має найменування і значення.

Найменування показника служить якісною характеристикою товару.

Значення показника є результатом кількісного і якісного вимірювань (розміру і розмірностей). Значення показника засто-совується для встановлення відповідності або невідповідності пе-вним вимогам або для констатації результатів вимірювань.