Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Ергономічні властивості : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

2.5. Ергономічні властивості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Ергономічні властивості - здатність товарів створювати ві-дчуття зручності, комфортності, найбільш повного задоволення потреб згідно з антропометричними, психологічними і психофізі-ологічними характеристиками споживача.

Ергономіка- наука, яка комплексно вивчає людину в конкретних умовах її діяльності з метою оптимізації засобів і процесів праці або експлуатації чи споживання. Спочатку ерго-номіка займалася лише комплексним вивченням і проектуванням трудової діяльності для оптимізації виробів, умов і процесів пра-ці. На даному етапі сфера її застосування значно розширилась і охоплює також споживання (експлуатацію) товарів.

Ергономічні властивості задовольняють фізіологічні і (або), психологічні потреби в відповідності з певними характеристика-ми споживача. Залежно від цих характеристик ергономічні влас-тивості поділяють на підгрупи: антропометричні, психологічні і психофізіологічні.

Антропометричні властивості - здатність товарів при споживанні (експлуатації) відповідати в повній мірі вимірюваним характеристикам споживача.

Ці властивості мають створювати комфортність, зручність

при споживанні товарів. Найбільше значення вони мають при ко-нтролі якості непродовольчих товарів, особливо взуттєвих, одягу. Тому при проектуванні і розробці продукції використовуються дані про антропометричні заміри населення, на основі яких вста-новлюються розміри одягу, взуття, головних уборів.

У різних регіонах земної кулі антропометричні характерис-тики людей (зріст, повнота, об'єм талії, довжина, ширина ступні та ін.) неоднакові. В результаті розміри одягу і взуття, виробле-них в різних країнах, не відповідають одне одному. Так, італійсь-ке, корейське, в'єтнамське взуття менше від вітчизняного розміру при однаковому маркуванні. Товарознавці і продавці повинні це враховувати і інформувати споживача.

Для усунення цих бар’єрів в міжнародній торгівлі промисло-вість багатьох розвинутих країн має за мету уніфікувати розміри шляхом скорочення їх кількості (для одягу, деяких панчішно-шкарпеткових виробів). Так, для одягу в багатьох азіатських і де-яких європейських країнах використовують всього п'ять розмі-рів: S, М, L, XL, XXL.

Показниками антропометричних властивостей можуть слу-жити не тільки розміри одягу, взуття, головних уборів, але і роз-міри робочих деталей оргтехніки, побутової техніки, канцелярсь-ких товарів та ін. Діаметри ручок, олівців, фломастерів не випад-кові, вони відображають антропометричні характеристики руки людини і забезпечують зручність і раціональність використання. При більших або менших їх розмірах настає швидке стомлення, виникає почуття незручності.

Психологічні властивості - здатність товарів забезпе-чувати при споживанні (експлуатації) душевну комфортність споживачеві.

Душевний комфорт - стан внутрішнього покою, відсутності розладу між собою і зовнішнім світом.

Душевний комфорт одним споживачам можуть забезпечити улюблені речі, повсякденні речі, до яких звикли, іншим необхідне їх постійне оновлення. Психологічні вимоги можуть виражатися через сприйняття смаку, кольору, гучності, тембру звучання, бар-вистості зображення і т.п. Наприклад, сприйняття окремих хар-чових продуктів в деяких регіонах земної кулі визначається наці-ональними, релігійними, сімейними та іншими традиціями. М'ясо

жаб, яке французи вважають делікатесом, не прийнято вживати в їжу у слов'янських народів. Мусульмани не їдять свинини, вва-жаючи її нечистим продуктом, а індуси - яловичину, так як коро-ва в Індії - священна тварина.

Певні психологічні вимоги пред'являє споживач і до багатьох непродовольчих товарів, особливо складних технічних. Напри-клад, побутова аудіо- і відеотехніка повинна відповідати психо-логічним можливостям людини сприймати звукову і візуальну інформацію. Так, підвищена гучність звучання, велика частота кадрів або ліній за одиницю часу викликає швидку втому, сильне збудження нервової системи. Тому тривале і часте використання таких товарів небезпечне для здоров'я людини.