Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 2. Споживчі властивості товарів 2.1 Класифікація і номенклатура споживчих властивостей Номенклатура споживчих властивостей і показників - су- : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 2. Споживчі властивості товарів 2.1 Класифікація і номенклатура споживчих властивостей Номенклатура споживчих властивостей і показників - су-


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

купність властивостей і показників, які забезпечують задоволення реальних і припущених потреб. По суті ця номенклатура і визна-чає якісні характеристики споживчих товарів.

У межах номенклатури споживчі властивості і показники по-діляються на групи і підгрупи залежно від їх особливостей і задо-волень потреб (рис. 2.1).

СПОЖИВЧІВЛАСТИВОСТІ

Групи

функціональні

надійність

ергоно-мічні

естетичні

соціальні

безпеки

 

довготри-валість

антропо-метричні

> форма

розмір

хімічна

механічна

 

безвідмов-ність

психоло-гічтті

колір

радіаційна

 

ремонто-

при-

датність

психофізі-ологічні

стиль

* мода

електрична

магнітна

електро-мягттітття

збере-женість

протипожежна

 

Рисунок 2.1. Номенклатура споживчих властивостей товарів

екологічна

Розглянемо детальніше кожну із зазначених груп і підгруп споживчих властивостей товарів.

Призначення - здатність товарів задовольняти фізіологічні і соціальні потреби.

Призначення відноситься до однієї із визначальних власти-востей якості товарів. Якщо товар не задовольняє споживача за призначенням, то інші властивості втрачають для нього приваб-ливість. Наприклад, якщо одяг і взуття недостатньо захищають організм людини від несприятливих зовнішніх дій, то їх надій-ність, естетичні та інші властивості для більшості споживачів не мають, по суті, значення.

Залежно від потреб, що задовольняють властивості, призна-чення поділяють на підгрупи: функціональне призначення і соці-альне призначення.