Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
І.А. Волкова - Фінансовий облік-189524
Т. Б. Гриценко - Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник89433
А. Й. Капська, О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка54160
В.В. Москаленко - Соціальна психологія46663
О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка43126
В. М. Шоботов - Цивільна оборона39507
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці36996
м.в. левківський - історія педагогіки36726
П. Й. Атамас - Управлінський облік35564
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн32917
М. В. Кордон - Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання32363
В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал - Соціальне страхування. Навчальний посібник31632
Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай - Управління проектами. Підручник30588
Ростовський В. С, Дібрівська Н. В., Пасенко В. Ф. - Збірник рецептур28154
Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла - Бухгалтерський фінансовий облік27557
Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк - Естетика . Підручник27534
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки26967
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит25914
Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. - Фахова українська мова25885
А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко - Світовий ринок послуг25584
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Навчальний посібник25229
О. М. Кравчук, В. П. Лещук - Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник25063
Іванова Т.В., Піддубна Л.П. - Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування24662
О. В. Колесников - Основи наукових досліджень. Навчальний посібник24149
Т.А. Говорушко - Страхові послуги23991
Вітвицька С.С. - Основи педагогіки вищої освіти23824
Л.І. Скібіцька - Діловодство23595
В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми - Фінансовий облік. Навчальний посібник23519
В. П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)23000
Барковський В.В., Барковська Н.В. - Вища математика для економістів22213
О.О. Гетьман, В.М. Шаповал - Економічна діагностика21686
Т. М. Кузьменко - Соціологія. Навчальний посібник21286
С.М.Еш - Фінансовий ринок. Навчальний посібник21252
О.Є.Лугінін - Статистика21207
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник20895
В. Ю. Клепко В. Л. Голець - Вища математика в прикладах і задачах20827
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень20719
Андрющенко А. М., Бурляй А. П. - Економічна теорія. Навчальний посібник20551
С. С. Черниш - Економічний аналіз. Навчальний посібник20380
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство пакувальних матеріалів і тари20177
Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля - Звітність підприємств19745
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ19723
В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене19612
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19353
І. О. Лютий, О. О. Солодка - Банківський маркетинг підручник18950
В. П. Гудзь, А. П. Лісовал В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії18346
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17674
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал - Економіка підприємства17655
В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова - Трудове право України17317
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17300
Бечко П.К., Ролінський О.В. - Місцеві фінанси17273
Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств16950
О.В. Звєрєва - Захист прав споживачів16856
Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька - Практична психологія. Вступ до спеціальності16796
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16723
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право16721
І. Є. Давидович - Управління витратами. Навчальний посібник16488
В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич - Менеджмент. Навчальний посібник16307
Л.І. Федулової - Сучасні концепції менеджменту15766
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15470
Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. - Стратегічне управління15182
Л.І. Михайлова - Управління персоналом15158
С.Д. Максименко - Загальна психологія14724
Л.І. Донець - Еекономічні ризики та методи їх вимірювання14582
В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик - Землеробство. Підручник14498
М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко - Ділове спілкування. Навчальний посібник14483
Г.Е. Гронтковська - Мікроекономіка14478
Б. В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник14421
Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська - Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник14268
Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М., Шевчук О. С., Худякова І. М. - Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник14249
Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М. Демідов - Технологія парфумерно-кометичних продуктів13937
І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак, Б. Л. Голуб, Г. І. Демидась - Введення до спеціальності. Навчальний посібник13816
І. О. Дудла - Захист прав споживачів13487
А. П. Шеремет - Земельне право України13468
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13465
Горбунова В. В. - Експериментальна психологія в схемах і таблицях13275
А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк - Економіка підприємства збірник тестів і задач13233
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13143
В. С. Ростовський С. М. Шамян - Барна справа13131
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник13036
В. М. Тарасевич - Національна економіка12964
О.С. Чигринська Т.М. Власюк - Теорія економічного аналізу12750
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія12714
Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. - Вища математика12665
О. О. Нестуля С. І. Нестуля - Соціологія практикум. Модульний варіант12660
П. В. Іванюта, О. П. Лугівська - Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник12524
Д.В. Клиновий Т.В.Пепа - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України12498
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту12498
І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс12467
Ю. П. Яковлєв - Економіка торгівлі12441
В. В. Македон - Бізнес-планування12436
Є. І. Ткач, В. П. Сторожук - Загальна теорія статистики12303
Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич - Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)12190
О. П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства12108
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право12040
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку12017
Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. - Світова економіка. Навчальний посібник11998
Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О. - Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник11975
В. М. Кириченко, О. М. Куракін - Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник11618
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11579
о. в. калініченко, о. д. плотник - макроекономіка. практикум. навчальний посібник11509
О. В. Бондар - Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник11508
КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. - Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене11312
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711258
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник11158
О.А. Федій - Естетотерапія11131
і.в. бичко - філософія11000
О.В. Колесников - Ціноутворення10902
Б. Є. Грабовецький - Економічний аналіз10781
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі10729
М.М. Бердар - Фінанси підприємств10700
І.О. Дудла - Товарознавчі аспекти маркетингу10689
І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець - Асортимент і якість кондитерських виробів10683
український словник психологічних термінів толкових. Русско - украинский словарь психологической терминологии - Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П - Тлумачний російсько10639
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10616
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10579
М.В. Остапчук - Система технологій10574
О. В. Калініченко, О. Д. Плотник - Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник10566
Момот О.І. - Менеджмент якості та елементи системи якості10523
Г.Е. Гронтковська - Макроекономіка10373
В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова - Соціальна філософія10234
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10162
унинець-ходаківська в. п., костюкевич - ринок фінансових послуг. теорія і практика10162
голіков а. п., дейнека о. г., - регіональна економіка та природокористування10145
С. Б. Єгоричева - Банківські інновації навчальний посібник10106
Г.О. Крамаренко - Фінансовий менеджмент10054
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки10013
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність9994
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика9991
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах9935
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту9904
В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Економіка підприємства9889
О.І. Уткін - Історія політичних вчень9861
О.М. Скібіцький - Стратегічний менеджмент9828
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9815
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9765
М.Ф. Головатий - Політична психологія9749
В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал - Страхування9687
Г.І. Кармелюк - Теорія ймовірностей та математична статистика9659
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9643
Невідомий автор - Економічне промислове підприемництво9479
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9432
Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій - Стратегічне управління9392
Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. - Управління розвитком регіону9358
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9295
М.Й. Рутинський - Замковий туризм в Україні9192
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право9171
Т.В. Гладких - Фінансовий облік9082
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум9075
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами9071
Л. І. Юрченко - Екологія. Навчальний посібник9021
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)9017
О.Ф. Оснач - Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти9006
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник9000
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва8944
М.В. Кужельний - Організація обліку8928
А. В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу8913
Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова Л.Л. - Вступ до мовознавства8878
Л. П. Червінська - Економіка праці. Навчальний посібник8865
Ю. О. Костенкоє - Фінансове право України. Навчальний посібник8751
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу8619
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8600
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8569
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8552
М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех - Фінансова статистика. Навчальний посібник8548
Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах8538
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент8437
В.С. Савельєва О.Л. Єськов - Управління діловою кар'єрою8428
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8420
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент8407
о. я. базілінська о. в. мініна - мікроекономіка8402
В. Й. Бочелюк - Юридична психологія. Навчальний посібник8363
Н.М. Любенко - Фінанси підприємств8360
Н.Е.Ковшун - Аналіз та планування проектів8320
В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов - Екологічні проблеми землеробства8269
Н.М. Сушко - Фінанси8250
Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. - Статистика8235
Дяченко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу8225
Ю. В. Корнєєв, М. О. Мацелик - Земельне право8132
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8097
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник8053
в.г. грибач - охорона праці8040
Ю.М. Дьячкова - Страхування8010
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання7950
А. Б. Кондрашихін Т. В. Пепа - Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник7948
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства7943
І.О.Лютий - Податкова система7939
О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок - Дослідження операцій7925
Л.І. Донець - Основи підприємництва7743
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7725
О.І. Запорожець - Основи охорони праці7711
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7569
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7554
Н. О. Долгошея - Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник7489
С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір - Тлумачний словник економіста7462
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7446
В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко - Банківські операції7420
Мазур О.С. - Цивільне право України7273
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7236
В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова - Фінанси підприємств за модульною системою навчання7235
Семенов Г.А., Пивоваров М.Г. - Дипломне проектування економіки підприємства7232
о.о. непочатенко - фінанси підприємств7202
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7195
Є. В. Болотіна В. Б. Мішура - Соціологія. Методичний посібник7095
В.М. КОВАЛЬОВ, В.С. РИЖИКОВ, О.Л. ЄСЬКОВ, І.М. ЧЕРНЕНКО, О.А. АТАЄВА - Економіка праці і соціально-трудові відносини7080
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс7007
Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк - Економічна діагностика7000
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс6955
В.Л. Логвина - Політологія6901
Дмитрук Б.П., Пітель Н.Я., Подзігун С.М. - Спільне підприємство в сільському господарстві6731
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6713
В.Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах6690
О.М. Кокун - Психофізіологія6655
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6572
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6558
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6515
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6509
О.В. Воробей, І.М. Мельников, О.Г. Волошин - Техніко-криміналістичне дослідження документів6377
Б.В. Єгоров О.І. Шаповаленко А.В. Макаринська - Технологія виробництва преміксів6345
г.я. круль - основи готельної справи6344
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6326
н.і. машина - міжнародне страхування6321
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6250
О.Т. Євтух - Фінансовий Менеджмент6138
Козак Ю. Г. Логвінова Н. С. - Міжнародні фінанси6126
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6113
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6099
Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. - Економічна теорія6090
Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини. Навчальний посібник6079
М.І. Романова - Основи банківської справи6061
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6046
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)6006
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник5996
в.і. мельникова - національна економіка5992
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства5964
Валеріан Молдован, Руслан Кацавець - Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика5946
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5871
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5860
С. М. Тимченко, Л. Г. Удовика - Теорія держави і права5841
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5764
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування5755
в. м. тарасевича - міжнародна економіка5743
П. В. Круш, О. В. Клименко - Інфляція суть, форми та її оцінка5737
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5722
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5711
М.А. Шульга - Соціально-політичне управління5673
І.І. Дахно - СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене5648
Ю.В. Ващенко - Банківське право5568
о.в. волкова - ринок праці5564
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5472
Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю5463
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5451
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5381
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5375
Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва - Управління фінансовою санацією підприємств5341
О.В. Акімова, О.С. Дубинська - Статистика5319
Cирохман І.В., Лозова Т.М. - Якість і безпечність зернобороняних продуктів5317
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5229
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5229
Дахно I. I., Барановська В. - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності5143
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5136
О Косова Т. Д., Папаша О. О., Арбузов С. Г. - Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навчальний посібник5099
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5086
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень5059
є. ю. сахно, м. с. дорош, а. в. ребенок - менеджмент сервісу. теорія та правктика. навчальний посібник5044
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник5033
а.п. румянцев, в.я. голюк, о.г. тонких - міжнародні фінансові відносини5024
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання5023
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера4998
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник4962
О.В. Березін - Продовольчий ринок України4926
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс4918
Т.Б. Гриценко - Культурологія4916
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України4915
і. і. дахно - міжнародне приватне право4894
і. є. давидович - контролінг4883
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4824
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 1)4773
В.І.Штанько - Політології4771
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4757
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4756
О.С. Гусакова - Податковий облік4712
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4700
Давид Ламберт - Доисторический человек. Кембриджский путеводитель4598
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4583
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4550
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4521
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України4518
О.В. Олійник - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві4517
ю.г. козак - міжнародні фінанси. кредитно-модульний курс4498
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4461
В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін - Екологічне право4433
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4421
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4397
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторгівельної діяльності підприємства4396
А.Б. Кондрашихін - Фінансова санація і банкрутство підприємств4376
Н. Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою4374
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4355
с.в. кульчицький - історія україни4309
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4252
І.І. Дахно - Історія держави і права4241
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4238
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4236
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4203
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4191
Іщенко А.В., Ієрусалимов І.О., Удовенко Ж. В. - Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців4180
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4170
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4166
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4143
Дудніков - Основи стандартизації4139
Н.Я. Наливайко - Інформатика4136
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4130
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4115
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4102
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4065
В.Я. Білоцерківський - Історія України4054
С.М. Еш - Фінансовий ринок4029
л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах4003
л. в. руденко - робочий зошит студента3982
с.і. селецький - кримінальне право україни3970
Подольська Є. А. - Філософія3954
Н.А. Колотілова - Риторика3948
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник3939
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3935
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 2)3899
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3844
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3786
о.м. кокун - психофізіологія3763
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3750
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3742
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3728
А.А. Дубініна - Митна справа3674
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3656
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3636
Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. - Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження3625
В.С. Костирко - Програмне забезпечення фінансового менеджменту3614
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3596
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3526
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3482
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3459
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3442
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3441
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3433
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3430
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3384
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3374
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3373
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3372
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3366
К.А. Пріб - Податкова система України3263
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3242
і.і. дахно - міжнародна торгівля3240
м. i. белявцева, в. н. воробйова - маркетингоіий менеджмент3240
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3166
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3139
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія2968
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера2957
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2787
- Грабіжники при владі. Розкрадання Ірпеня. Борзила, Скаржинський1604