Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
І.А. Волкова - Фінансовий облік-189128
Т. Б. Гриценко - Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник86149
А. Й. Капська, О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка51606
В.В. Москаленко - Соціальна психологія45089
О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка40938
В. М. Шоботов - Цивільна оборона37988
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці36217
м.в. левківський - історія педагогіки35141
П. Й. Атамас - Управлінський облік33969
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн31158
В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал - Соціальне страхування. Навчальний посібник30837
М. В. Кордон - Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання30566
Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай - Управління проектами. Підручник28966
Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла - Бухгалтерський фінансовий облік27136
Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк - Естетика . Підручник26543
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки26510
Ростовський В. С, Дібрівська Н. В., Пасенко В. Ф. - Збірник рецептур25961
А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко - Світовий ринок послуг25272
Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. - Фахова українська мова25147
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит25106
О. М. Кравчук, В. П. Лещук - Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник24489
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Навчальний посібник24260
Іванова Т.В., Піддубна Л.П. - Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування23909
Т.А. Говорушко - Страхові послуги23586
О. В. Колесников - Основи наукових досліджень. Навчальний посібник23101
Вітвицька С.С. - Основи педагогіки вищої освіти23051
Л.І. Скібіцька - Діловодство23036
В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми - Фінансовий облік. Навчальний посібник22031
В. П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)21240
О.О. Гетьман, В.М. Шаповал - Економічна діагностика20964
Барковський В.В., Барковська Н.В. - Вища математика для економістів20885
Т. М. Кузьменко - Соціологія. Навчальний посібник20858
С.М.Еш - Фінансовий ринок. Навчальний посібник20845
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник20497
О.Є.Лугінін - Статистика20487
Андрющенко А. М., Бурляй А. П. - Економічна теорія. Навчальний посібник20080
С. С. Черниш - Економічний аналіз. Навчальний посібник19890
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень19715
В. Ю. Клепко В. Л. Голець - Вища математика в прикладах і задачах19566
Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля - Звітність підприємств19317
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство пакувальних матеріалів і тари19032
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ19006
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів18989
В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене18893
І. О. Лютий, О. О. Солодка - Банківський маркетинг підручник18616
В. П. Гудзь, А. П. Лісовал В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії17685
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал - Економіка підприємства17200
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17090
Бечко П.К., Ролінський О.В. - Місцеві фінанси16972
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості16825
В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова - Трудове право України16592
Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств16571
Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька - Практична психологія. Вступ до спеціальності16288
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16245
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право16062
О.В. Звєрєва - Захист прав споживачів16034
І. Є. Давидович - Управління витратами. Навчальний посібник15962
В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич - Менеджмент. Навчальний посібник15708
Л.І. Федулової - Сучасні концепції менеджменту15226
Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. - Стратегічне управління14921
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності14884
Л.І. Михайлова - Управління персоналом14648
С.Д. Максименко - Загальна психологія14535
Л.І. Донець - Еекономічні ризики та методи їх вимірювання14326
Г.Е. Гронтковська - Мікроекономіка14091
Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська - Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник13995
М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко - Ділове спілкування. Навчальний посібник13950
В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик - Землеробство. Підручник13813
Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М., Шевчук О. С., Худякова І. М. - Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник13708
Б. В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник13695
І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак, Б. Л. Голуб, Г. І. Демидась - Введення до спеціальності. Навчальний посібник13468
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13179
Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М. Демідов - Технологія парфумерно-кометичних продуктів13074
І. О. Дудла - Захист прав споживачів12970
А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк - Економіка підприємства збірник тестів і задач12820
А. П. Шеремет - Земельне право України12738
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум12723
В. М. Тарасевич - Національна економіка12695
Горбунова В. В. - Експериментальна психологія в схемах і таблицях12686
В. С. Ростовський С. М. Шамян - Барна справа12682
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник12477
Д.В. Клиновий Т.В.Пепа - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України12230
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія12184
О. О. Нестуля С. І. Нестуля - Соціологія практикум. Модульний варіант12178
П. В. Іванюта, О. П. Лугівська - Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник12089
О. П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства11891
В. В. Македон - Бізнес-планування11869
Є. І. Ткач, В. П. Сторожук - Загальна теорія статистики11860
Ю. П. Яковлєв - Економіка торгівлі11824
Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич - Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)11823
О.С. Чигринська Т.М. Власюк - Теорія економічного аналізу11717
Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. - Світова економіка. Навчальний посібник11663
Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О. - Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник11643
І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс11607
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку11590
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту11547
Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. - Вища математика11536
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право11524
В. М. Кириченко, О. М. Куракін - Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник11135
О. В. Бондар - Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник11134
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11113
о. в. калініченко, о. д. плотник - макроекономіка. практикум. навчальний посібник11039
КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. - Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене10985
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.710980
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник10818
і.в. бичко - філософія10810
Б. Є. Грабовецький - Економічний аналіз10588
О.В. Колесников - Ціноутворення10505
М.М. Бердар - Фінанси підприємств10442
український словник психологічних термінів толкових. Русско - украинский словарь психологической терминологии - Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П - Тлумачний російсько10429
І.О. Дудла - Товарознавчі аспекти маркетингу10429
М.В. Остапчук - Система технологій10312
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі10253
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10244
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10178
О. В. Калініченко, О. Д. Плотник - Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник10149
І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець - Асортимент і якість кондитерських виробів10116
Момот О.І. - Менеджмент якості та елементи системи якості10093
О.А. Федій - Естетотерапія9935
унинець-ходаківська в. п., костюкевич - ринок фінансових послуг. теорія і практика9873
Г.О. Крамаренко - Фінансовий менеджмент9834
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки9791
В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова - Соціальна філософія9775
Г.Е. Гронтковська - Макроекономіка9769
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика9766
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку9754
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність9726
В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Економіка підприємства9707
голіков а. п., дейнека о. г., - регіональна економіка та природокористування9684
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах9676
О.І. Уткін - Історія політичних вчень9596
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9585
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту9554
О.М. Скібіцький - Стратегічний менеджмент9542
С. Б. Єгоричева - Банківські інновації навчальний посібник9532
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9391
В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал - Страхування9373
Г.І. Кармелюк - Теорія ймовірностей та математична статистика9339
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9297
Невідомий автор - Економічне промислове підприемництво9283
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9194
М.Ф. Головатий - Політична психологія9172
Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій - Стратегічне управління9167
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9054
Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. - Управління розвитком регіону9027
Т.В. Гладких - Фінансовий облік8883
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право8881
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами8870
Л. І. Юрченко - Екологія. Навчальний посібник8803
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва8774
М.В. Кужельний - Організація обліку8751
М.Й. Рутинський - Замковий туризм в Україні8708
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)8637
Л. П. Червінська - Економіка праці. Навчальний посібник8625
А. В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу8567
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник8558
Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова Л.Л. - Вступ до мовознавства8536
Ю. О. Костенкоє - Фінансове право України. Навчальний посібник8509
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум8507
Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах8336
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8272
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент8225
О.Ф. Оснач - Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти8223
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8221
о. я. базілінська о. в. мініна - мікроекономіка8190
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент8187
Н.М. Любенко - Фінанси підприємств8151
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8146
В.С. Савельєва О.Л. Єськов - Управління діловою кар'єрою8143
М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех - Фінансова статистика. Навчальний посібник8120
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8082
Н.Е.Ковшун - Аналіз та планування проектів8022
Дяченко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу8006
Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. - Статистика8004
Н.М. Сушко - Фінанси8004
В. Й. Бочелюк - Юридична психологія. Навчальний посібник7951
В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов - Екологічні проблеми землеробства7950
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність7897
в.г. грибач - охорона праці7829
Ю. В. Корнєєв, М. О. Мацелик - Земельне право7810
А. Б. Кондрашихін Т. В. Пепа - Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник7794
Ю.М. Дьячкова - Страхування7769
І.О.Лютий - Податкова система7716
О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок - Дослідження операцій7705
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства7698
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу7647
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання7605
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник7587
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7580
Л.І. Донець - Основи підприємництва7418
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7345
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7342
В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко - Банківські операції7247
Н. О. Долгошея - Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник7207
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7156
С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір - Тлумачний словник економіста7111
Семенов Г.А., Пивоваров М.Г. - Дипломне проектування економіки підприємства7100
Мазур О.С. - Цивільне право України7074
о.о. непочатенко - фінанси підприємств7056
В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова - Фінанси підприємств за модульною системою навчання7026
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках6998
О.І. Запорожець - Основи охорони праці6935
В.М. КОВАЛЬОВ, В.С. РИЖИКОВ, О.Л. ЄСЬКОВ, І.М. ЧЕРНЕНКО, О.А. АТАЄВА - Економіка праці і соціально-трудові відносини6929
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво6881
Є. В. Болотіна В. Б. Мішура - Соціологія. Методичний посібник6879
Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк - Економічна діагностика6811
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс6744
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс6675
В.Л. Логвина - Політологія6634
Дмитрук Б.П., Пітель Н.Я., Подзігун С.М. - Спільне підприємство в сільському господарстві6575
В.Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах6517
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6431
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6388
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6339
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6314
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6269
О.М. Кокун - Психофізіологія6171
г.я. круль - основи готельної справи6165
Б.В. Єгоров О.І. Шаповаленко А.В. Макаринська - Технологія виробництва преміксів6156
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6152
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6069
О.В. Воробей, І.М. Мельников, О.Г. Волошин - Техніко-криміналістичне дослідження документів6054
н.і. машина - міжнародне страхування5995
О.Т. Євтух - Фінансовий Менеджмент5992
Козак Ю. Г. Логвінова Н. С. - Міжнародні фінанси5961
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)5954
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік5923
Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. - Економічна теорія5914
М.І. Романова - Основи банківської справи5911
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник5884
Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини. Навчальний посібник5882
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)5868
в.і. мельникова - національна економіка5854
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства5822
Валеріан Молдован, Руслан Кацавець - Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика5761
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник5720
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5704
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5702
С. М. Тимченко, Л. Г. Удовика - Теорія держави і права5655
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5587
П. В. Круш, О. В. Клименко - Інфляція суть, форми та її оцінка5578
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5572
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування5523
І.І. Дахно - СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене5513
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5509
в. м. тарасевича - міжнародна економіка5450
М.А. Шульга - Соціально-політичне управління5381
Ю.В. Ващенко - Банківське право5380
о.в. волкова - ринок праці5337
Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю5319
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5293
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5244
Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва - Управління фінансовою санацією підприємств5206
Cирохман І.В., Лозова Т.М. - Якість і безпечність зернобороняних продуктів5181
О.В. Акімова, О.С. Дубинська - Статистика5180
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5173
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5087
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5066
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5051
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика4984
Дахно I. I., Барановська В. - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності4969
О Косова Т. Д., Папаша О. О., Арбузов С. Г. - Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навчальний посібник4937
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання4872
а.п. румянцев, в.я. голюк, о.г. тонких - міжнародні фінансові відносини4862
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень4828
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності4790
є. ю. сахно, м. с. дорош, а. в. ребенок - менеджмент сервісу. теорія та правктика. навчальний посібник4784
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник4781
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера4775
Т.Б. Гриценко - Культурологія4774
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України4763
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс4757
і. є. давидович - контролінг4756
і. і. дахно - міжнародне приватне право4702
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник4676
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4654
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4619
В.І.Штанько - Політології4617
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 1)4615
О.С. Гусакова - Податковий облік4586
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4522
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4484
Давид Ламберт - Доисторический человек. Кембриджский путеводитель4451
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4416
О.В. Олійник - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві4393
ю.г. козак - міжнародні фінанси. кредитно-модульний курс4366
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4365
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4322
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4319
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України4319
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4311
В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін - Екологічне право4277
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторгівельної діяльності підприємства4261
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4252
А.Б. Кондрашихін - Фінансова санація і банкрутство підприємств4237
Н. Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою4231
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4144
с.в. кульчицький - історія україни4138
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4122
І.І. Дахно - Історія держави і права4119
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4103
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4091
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4074
Іщенко А.В., Ієрусалимов І.О., Удовенко Ж. В. - Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців4052
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4042
Дудніков - Основи стандартизації4027
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4020
Н.Я. Наливайко - Інформатика4001
О.В. Березін - Продовольчий ринок України3996
Івченко І.Ю. - Математичне програмування3995
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів3964
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку3947
В.Я. Білоцерківський - Історія України3942
І.І. Цигилик - Основи підприємництва3928
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник3904
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів3900
С.М. Еш - Фінансовий ринок3892
л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах3833
Подольська Є. А. - Філософія3827
с.і. селецький - кримінальне право україни3818
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3811
Н.А. Колотілова - Риторика3810
л. в. руденко - робочий зошит студента3809
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник3781
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 2)3776
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3719
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3648
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3623
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3590
о.м. кокун - психофізіологія3557
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3556
А.А. Дубініна - Митна справа3535
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3519
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3519
Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. - Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження3490
В.С. Костирко - Програмне забезпечення фінансового менеджменту3481
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3439
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3399
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3353
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3334
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3316
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3311
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3303
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3261
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3255
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3241
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3238
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3230
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3228
К.А. Пріб - Податкова система України3149
м. i. белявцева, в. н. воробйова - маркетингоіий менеджмент3121
і.і. дахно - міжнародна торгівля3102
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3099
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3027
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3018
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера2840
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія2819
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2679
- Грабіжники при владі. Розкрадання Ірпеня. Борзила, Скаржинський1500