Бібліотека для студента:

Книги:Перегляди:
І.А. Волкова - Фінансовий облік-189420
Т. Б. Гриценко - Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник88729
А. Й. Капська, О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка53508
В.В. Москаленко - Соціальна психологія46025
О. В. Безпалько - Соціальна педагогіка42538
В. М. Шоботов - Цивільна оборона39063
В. Г. Грибан, О. В. Негодченко - Охорона праці36766
м.в. левківський - історія педагогіки36330
П. Й. Атамас - Управлінський облік35110
Л.О. Миргородська - Фінансові системи зарубіжних країн32577
М. В. Кордон - Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання31978
В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал - Соціальне страхування. Навчальний посібник31472
Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай - Управління проектами. Підручник30097
Ростовський В. С, Дібрівська Н. В., Пасенко В. Ф. - Збірник рецептур27641
Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла - Бухгалтерський фінансовий облік27438
Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк - Естетика . Підручник27268
П. Й. Атамас - Бухгалтерський облік у галузях економіки26850
Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. - Фахова українська мова25732
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит25723
А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко - Світовий ринок послуг25512
О. М. Кравчук, В. П. Лещук - Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник24940
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Навчальний посібник24920
Іванова Т.В., Піддубна Л.П. - Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування24515
О. В. Колесников - Основи наукових досліджень. Навчальний посібник23907
Т.А. Говорушко - Страхові послуги23893
Вітвицька С.С. - Основи педагогіки вищої освіти23690
Л.І. Скібіцька - Діловодство23476
В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми - Фінансовий облік. Навчальний посібник23089
В. П. Кутішенко - Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)22542
Барковський В.В., Барковська Н.В. - Вища математика для економістів22013
О.О. Гетьман, В.М. Шаповал - Економічна діагностика21515
Т. М. Кузьменко - Соціологія. Навчальний посібник21182
С.М.Еш - Фінансовий ринок. Навчальний посібник21158
О.Є.Лугінін - Статистика21056
О.В. Лишиленко - Бухгалтерський облік підручник20775
В. Ю. Клепко В. Л. Голець - Вища математика в прикладах і задачах20518
А.Є. Конверський - Основи методології та організації наукових досліджень20505
Андрющенко А. М., Бурляй А. П. - Економічна теорія. Навчальний посібник20439
С. С. Черниш - Економічний аналіз. Навчальний посібник20261
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня - Товарознавство пакувальних матеріалів і тари19938
Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля - Звітність підприємств19620
В.Г. Грибан - Охорона праці в органах внутрішніх справ19544
В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене19433
Г.В. Мисака В.М. Шарманська - Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих закладів19246
І. О. Лютий, О. О. Солодка - Банківський маркетинг підручник18855
В. П. Гудзь, А. П. Лісовал В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак - Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії18151
І. А. Волкова - Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник17534
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал - Економіка підприємства17531
Бечко П.К., Ролінський О.В. - Місцеві фінанси17178
В.Р. Кучеренко - Оцінка бізнесу та нерухомості17123
В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова - Трудове право України17108
Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств16864
Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька - Практична психологія. Вступ до спеціальності16670
А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко - Митна справа. Підручник16622
О.В. Звєрєва - Захист прав споживачів16586
В.Е. Теліпко - Міжнародне публічне право16580
І. Є. Давидович - Управління витратами. Навчальний посібник16331
В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич - Менеджмент. Навчальний посібник16169
Л.І. Федулової - Сучасні концепції менеджменту15640
Н.О. Гура - Облік видів економічної діяльності15334
Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. - Стратегічне управління15115
Л.І. Михайлова - Управління персоналом15051
С.Д. Максименко - Загальна психологія14660
Л.І. Донець - Еекономічні ризики та методи їх вимірювання14495
М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко - Ділове спілкування. Навчальний посібник14352
В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик - Землеробство. Підручник14339
Г.Е. Гронтковська - Мікроекономіка14334
Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська - Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник14194
Б. В. Гринів - Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник14178
Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М., Шевчук О. С., Худякова І. М. - Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент). Навчальний посібник14139
І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак, Б. Л. Голуб, Г. І. Демидась - Введення до спеціальності. Навчальний посібник13707
Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М. Демідов - Технологія парфумерно-кометичних продуктів13705
Л.І. Скібіцька - Організація праці менеджера13382
І. О. Дудла - Захист прав споживачів13355
А. П. Шеремет - Земельне право України13272
А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк - Економіка підприємства збірник тестів і задач13123
Горбунова В. В. - Експериментальна психологія в схемах і таблицях13105
В. В. Рядська, Я. В. Петраков - Аудит практикум13036
В. С. Ростовський С. М. Шамян - Барна справа13034
В. М. Тарасевич - Національна економіка12896
Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська - Бухалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник12894
О. О. Нестуля С. І. Нестуля - Соціологія практикум. Модульний варіант12538
А.І. Костржицький - Фізична та колоїдна хімія12511
Литвин І.І., Конопчук О.М., Желізняк Г.О. - Вища математика12480
Д.В. Клиновий Т.В.Пепа - Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України12433
О.С. Чигринська Т.М. Власюк - Теорія економічного аналізу12412
П. В. Іванюта, О. П. Лугівська - Управління ресурсами та витратами. Навчальний посібник12383
І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, Н. С. Логвінова, І. О. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Кредитно-модульний курс12372
Ю. П. Яковлєв - Економіка торгівлі12307
В. В. Македон - Бізнес-планування12207
Є. І. Ткач, В. П. Сторожук - Загальна теорія статистики12202
М.П. Войнаренко - Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту12194
Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич - Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)12081
О. П. Мягченко - Безпека життєдіяльності людини та суспільства12061
В.І. Ганін, Т.В. Синиця - Теоретичні основи бухгалтерського обліку11915
Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. - Світова економіка. Навчальний посібник11911
Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О. - Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник11896
с. г. кузьменка - міжнародне приватне право11848
В. М. Кириченко, О. М. Куракін - Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник11514
о. р. малхазов - психологія праці. навчальний посібник11486
О. В. Бондар - Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник11397
о. в. калініченко, о. д. плотник - макроекономіка. практикум. навчальний посібник11383
КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. - Економічний аналіз і діагностика станусучасного підприємства. Видання 2-ге перероблене та доповнене11217
Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова - Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.711168
Н.Я. Дондик, Г.П. Дондник - Судова бухгалтерія. Навчальний посібник11067
і.в. бичко - філософія10940
О.В. Колесников - Ціноутворення10794
О.А. Федій - Естетотерапія10771
Б. Є. Грабовецький - Економічний аналіз10722
І.М. Цимбалюк - Психологія торгівлі10610
М.М. Бердар - Фінанси підприємств10605
І.О. Дудла - Товарознавчі аспекти маркетингу10598
український словник психологічних термінів толкових. Русско - украинский словарь психологической терминологии - Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П - Тлумачний російсько10563
І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець - Асортимент і якість кондитерських виробів10500
М.В. Остапчук - Система технологій10495
Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХХ століття10480
Тарасова В.В., Малиновський А.С. - Метрологія, стандартизація і сертифікація10465
О. В. Калініченко, О. Д. Плотник - Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник10431
Момот О.І. - Менеджмент якості та елементи системи якості10412
Г.Е. Гронтковська - Макроекономіка10189
В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова - Соціальна філософія10128
В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко - Теорія бухгалтерського обліку10079
унинець-ходаківська в. п., костюкевич - ринок фінансових послуг. теорія і практика10074
Г.О. Крамаренко - Фінансовий менеджмент9990
голіков а. п., дейнека о. г., - регіональна економіка та природокористування9968
В.Ф. Максімова - Облік у галузях економіки9938
М.Д. Пазуха - Зовнішньоекономічна діяльність9917
С. Б. Єгоричева - Банківські інновації навчальний посібник9909
М.П. Мальська - Готельний бізне. Tеорія та практика9904
І.Д. Ватуля - Облік у бюджетних установах9858
В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук - Економіка підприємства9835
Н.І. Гончарова - Документаційне забезпечення менеджменту9816
О.І. Уткін - Історія політичних вчень9785
О.М. Скібіцький - Стратегічний менеджмент9756
Н.М. Дєєва - Оподаткування в Україні9751
Р. С. Кацавець - Мова у професії юриста9684
М.Ф. Головатий - Політична психологія9623
В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал - Страхування9619
Г.І. Кармелюк - Теорія ймовірностей та математична статистика9581
Д.І. Коваленко - Гроші та кредит9519
Невідомий автор - Економічне промислове підприемництво9425
Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В. - Бухгалтерський облік9365
Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій - Стратегічне управління9336
Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. - Управління розвитком регіону9269
Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. - Судова бухгалтерія9246
М.Л. Шелухін - Господарське процесуальне право9090
М.Й. Рутинський - Замковий туризм в Україні9056
Т.В. Гладких - Фінансовий облік9033
Г. П. Журавель П. Я. Хомин - Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами8999
Л. І. Юрченко - Екологія. Навчальний посібник8962
В.В. Науменко - Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум8951
О. Новик - Історія Української літератури (давньої)8908
В.В. Кузьмін - Фінансові основи підприємництва8899
в. м. кислий, о. а. біловодська, о. м. олефіренко, о. м. соляник - логістика. теорія та практика. навчальний посібник8881
О.Ф. Оснач - Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти8879
М.В. Кужельний - Організація обліку8872
А. В. Мамрак - Вступ до теорії перекладу8801
Л. П. Червінська - Економіка праці. Навчальний посібник8780
Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова Л.Л. - Вступ до мовознавства8768
Ю. О. Костенкоє - Фінансове право України. Навчальний посібник8690
Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник8503
Т.В.Капліна - Технологія продукції ресторанного господарства8502
Г.А. Семенов - Фінансове планування і управління на підприємствах8478
І.Ю. Івченко - Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій8475
М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех - Фінансова статистика. Навчальний посібник8463
П.П. Микитюк - Інноваційний менеджмент8374
Москаленко В.В. - Психологія соціального впливу8373
о. я. базілінська о. в. мініна - мікроекономіка8351
Т.Г. Дудар - Інноваційний менеджмент8350
О.В. Прокопенко - Інфраструктура товарного ринку8350
В.С. Савельєва О.Л. Єськов - Управління діловою кар'єрою8303
Н.М. Любенко - Фінанси підприємств8280
В. Й. Бочелюк - Юридична психологія. Навчальний посібник8264
Н.Е.Ковшун - Аналіз та планування проектів8234
Н.М. Сушко - Фінанси8190
В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов - Екологічні проблеми землеробства8185
Дяченко Л.П. - Економіка туристичного бізнесу8177
Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. - Статистика8164
г.а. дяченко, л.с. курська, о.н. сахарова - комерційна діяльність8039
Ю. В. Корнєєв, М. О. Мацелик - Земельне право8035
в.г. грибач - охорона праці7968
Ю.М. Дьячкова - Страхування7948
і. в. хоменко - логіка. теорія та практика. підручник7933
А. Б. Кондрашихін Т. В. Пепа - Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник7907
І.О.Лютий - Податкова система7874
Б.Є. Бачевський - Потенціал і розвиток підприємства7863
О.О. Карагодова В.Р. Кігель В.Д. Рожок - Дослідження операцій7852
С.І. Присяжнюк(2007) - Фізичне виховання7844
Валерія Сопко - Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)7679
Л.І. Донець - Основи підприємництва7643
Л.М. Демиденко Ю.Л. Субботович - Податкова система7510
Г. Онуфрієвна - Науковий стиль Української мови7504
Н. О. Долгошея - Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник7431
О.І. Запорожець - Основи охорони праці7403
В.І. Романчиков - Основи наукових досліджень7379
С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір - Тлумачний словник економіста7374
В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко - Банківські операції7371
Мазур О.С. - Цивільне право України7217
Семенов Г.А., Пивоваров М.Г. - Дипломне проектування економіки підприємства7192
В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова - Фінанси підприємств за модульною системою навчання7189
о.о. непочатенко - фінанси підприємств7157
О.А. Галич - Сільськогосподарське дорадництво7142
І. А. Волкова, О. Ю. Калініна - Бухгалтерський облік у банках7141
Є. В. Болотіна В. Б. Мішура - Соціологія. Методичний посібник7044
В.М. КОВАЛЬОВ, В.С. РИЖИКОВ, О.Л. ЄСЬКОВ, І.М. ЧЕРНЕНКО, О.А. АТАЄВА - Економіка праці і соціально-трудові відносини7030
Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, С.В. Касьянюк - Економічна діагностика6938
е.а. подольская, в.д. лихвар, д.е. погорелый - культурология. кредитно-модульный курс6903
ю.г. козак - міжнародні організації. кредитно-модульний курс6883
В.Л. Логвина - Політологія6850
Дмитрук Б.П., Пітель Н.Я., Подзігун С.М. - Спільне підприємство в сільському господарстві6694
І.Л. Михайлин - Основи журналістики6664
В.Н. Боровський, В.П. Прадун, Р.В. Друзін - Діловодство в банківських установах6643
ю.п. яковлєв - контролінг на базі інформаційних технологій6530
О.М. Кокун - Психофізіологія6528
М.П. Денисенко - Організація та проектування логістичних систем. Підручник6507
Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. - Міжнародні організації6466
почутку ХХ століття - Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури ХІХ6453
О.В. Воробей, І.М. Мельников, О.Г. Волошин - Техніко-криміналістичне дослідження документів6314
г.я. круль - основи готельної справи6301
Б.В. Єгоров О.І. Шаповаленко А.В. Макаринська - Технологія виробництва преміксів6295
П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна - Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник6262
н.і. машина - міжнародне страхування6218
н. м. зубар, м. ю. григорак - логістика у ресторанному господарстві. навчальний посібник6210
О.Т. Євтух - Фінансовий Менеджмент6094
Козак Ю. Г. Логвінова Н. С. - Міжнародні фінанси6079
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 1)6053
К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник - Бухгалтерський облік6044
Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В., Щербакова Т.А., Афендікова Н.О., Скоробогатько С.В. - Економічна теорія6035
Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко - Біохімія та технологія оліє-жирової сировини. Навчальний посібник6014
М.І. Романова - Основи банківської справи6008
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник6003
А.В.Лишиленко - Бухгалтерский учёт учебник (часть 2)5969
в.і. мельникова - національна економіка5951
Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва - Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник5923
О.К. Добикіна - Потенціал підприємства5917
Валеріан Молдован, Руслан Кацавець - Юридичник практикум. Кримінальний процес, судова риторика5902
І.І. Дахно - Право інтелектуальної власності5814
Ю. Б. Слободяник - Статистичний облік. Навчальний посібник5812
С. М. Тимченко, Л. Г. Удовика - Теорія держави і права5789
а.в. кофанов - криміналістика. питання і відповіді5714
Д.В. Дубов - Основи електронного урядування5699
в. м. тарасевича - міжнародна економіка5691
П. В. Круш, О. В. Клименко - Інфляція суть, форми та її оцінка5688
А.А. Мещеряков - Організація діяльності комерційного банку5670
і.ф. прокопенко, в.і. ганін - методика і методологія економічного аналізу5659
І.І. Дахно - СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене5608
М.А. Шульга - Соціально-політичне управління5566
Ю.В. Ващенко - Банківське право5516
о.в. волкова - ринок праці5503
Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю5422
Ю.Г. Козак - Міжнародна торгівля5415
А. В. Базилюк, О. І. Малишкін - Бухгалтерський податковий облік автотранспорту та перевезень. Навчальний посібник5348
Ф. М. Кирилюк - Філософія політичної ідеології5348
А.В. Лишиленко - Теория бухгалтерского учета. Учебник5311
Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва - Управління фінансовою санацією підприємств5299
О.В. Акімова, О.С. Дубинська - Статистика5282
Cирохман І.В., Лозова Т.М. - Якість і безпечність зернобороняних продуктів5276
Т.Д. Єгорова - Практичинй курс української мови5189
Ю.Г. Козак - Комерційні угоди та розрахунки нормативно-правове регламентування5161
Дахно I. I., Барановська В. - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності5093
м.п. мальська - готельний бізнес. теорія та практика5088
О Косова Т. Д., Папаша О. О., Арбузов С. Г. - Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навчальний посібник5054
в. й. бочелюк в. в. зарицька - психологія. вступ до спеціальності5013
є. ю. сахно, м. с. дорош, а. в. ребенок - менеджмент сервісу. теорія та правктика. навчальний посібник4991
а.п. румянцев, в.я. голюк, о.г. тонких - міжнародні фінансові відносини4980
М.М. Мандриковський - Господарське право. Термінологічний словник4979
С.І. Присяжнюк - Фізичне виховання4979
С.М. Соловйов - Основи наукових досліджень4922
Скороходов В. А., Худякова І. М. - Автоматизоване робоче місце менеджера4921
Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. - Анотомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник4901
П.В. Хряпінський - Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України4878
Т.Б. Гриценко - Культурологія4873
В.Р. Кучеренко - Основи бізнесу. Практичний курс4869
і. є. давидович - контролінг4844
і. і. дахно - міжнародне приватне право4838
о.г. пуригіна - міжнародні економічні конфлікти4783
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 1)4729
В.І.Штанько - Політології4726
І.Л. Сазонець - Інвестування. Міжнародний аспект4718
Астапова Г. В., Астапова К. А. - Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів4688
О.С. Гусакова - Податковий облік4669
О.В. Березін - Продовольчий ринок України4662
Н.В. Апатова - Інформатика для економістів4642
Давид Ламберт - Доисторический человек. Кембриджский путеводитель4552
м.д. пазуха м.в. ігнатович - реклама у підприємницькій діяльності4540
с.і. селецький - кримінальне право україни. загальна частина4498
н.м. костриця в.і. свистун в.в. ягупов - методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності4480
О.В. Олійник - Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві4477
ю.г. козак - міжнародні фінанси. кредитно-модульний курс4464
В.М. Костюченко - Консолідована фінансова звітність. Міжнародний досвід та практика України4444
А.В. Лишиленко - Финансовый Учет4417
В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін - Екологічне право4394
М.М. Мандриковський - Господарське законодавство4386
І.Я. Софіщенко - Фінансування зовнішньоторгівельної діяльності підприємства4348
в. в. божкова, ю. м. мельник - реклама та стимулювання збуту. навчальний посібник4342
А.Б. Кондрашихін - Фінансова санація і банкрутство підприємств4338
Н. Ю. Іванова - Економічна теорія управління фірмою4332
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт4324
с.в. кульчицький - історія україни4265
І.І. Дахно - Історія держави і права4210
скібіцька л. і - лідерство та стиль роботи менеджера4205
О.К. Добикіна - Потенціал підприємництва4198
і. о. лютий, в. і. савич, о. м. калівошко - іпотека. сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. монографія4198
А.І. Щетинін - Гроші та кредит4161
Іщенко А.В., Ієрусалимов І.О., Удовенко Ж. В. - Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців4145
С.М. Алфьоров - Адміністративне право4140
М.В. Білик - Інформаційні технологіі та системи4130
С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва - Латинська мова для студентів-агробіологів4118
Івченко І.Ю. - Математичне програмування4106
Дудніков - Основи стандартизації4102
Н.Я. Наливайко - Інформатика4090
І.І. Цигилик - Основи підприємництва4072
Л.М. Корнієнко - Плануваня ветеринарних заходів4066
Ю.А. Верига - План рахунків бухгалтерського обліку4065
дахно і.і, барановська в. м - регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник4029
В.Я. Білоцерківський - Історія України4020
С.М. Еш - Фінансовий ринок3987
л. д. нарижна л. н. пономарьова - мікроекономіка в схемах3958
л. в. руденко - робочий зошит студента3939
с.і. селецький - кримінальне право україни3921
Подольська Є. А. - Філософія3921
О.О. Сунцова - Місцеві фінанси3900
І. І. Дахно - Ділова кар'єра. Навчальний посібник3899
Н.А. Колотілова - Риторика3898
М.В.Гоголь - Антична література, Греція, Рим (частина 2)3859
В.С. Ростовський - Основи наукових досліджень і технічної творчості3810
С.М. Алфьоров - Адміністративне право3750
о.м. кокун - психофізіологія3724
О.В. Звєрєва - Правова регламентація торговельної діяльності3714
Л.А. Останкова - Моделювання та управління економічними ризиками3691
В.В. Рєзнікова - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні3676
А.А. Дубініна - Митна справа3633
б. а. дадашев, о. і. гриценко - кредитні спілки в україні. навчальний посібник3607
Ф.А. Мойсеєнко - Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу3603
В.С. Костирко - Програмне забезпечення фінансового менеджменту3578
Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. - Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження3572
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - Податки, збори, платежі3547
і.в. хохлова о.п. шем’яков - кримінальне право україни3480
в.й.бочелюк, о.а.черепєхіна - психологія спорту3447
л.в. пелик, є.м. стефанюк - килими та килимові вироби3405
о. а. кириченко, м. п. денисенко - казначейство банку3403
Гриценко В. С, Єфименко В. В., Лосев I. В. - Історія світової культури3396
А.А. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції3395
А.В. Чучковська - Правове регулювання електронної комерції в Україні3386
а. м. колодний, л. о. филипович, в. м. скиртач, л. і. мозговий - релігієзнавство3347
г.а. семенов м.о. панкова а.г. семенов - міжнародні економічні відносини. аналіз стану, реалії і проблеми3341
Апанасенко К - Право комунальної власності. Господарсько-правовий аспект.3335
н.в. фоменко - рекреаційні ресурси та курортологія3333
Колесніков Г. О. - Менеджерський словник3329
К.А. Пріб - Податкова система України3228
і.і. дахно - міжнародна торгівля3204
м. i. белявцева, в. н. воробйова - маркетингоіий менеджмент3204
О.В. Березін - Продовольчий ринок України теоретико-методологічні засади3201
А.В. Лишиленко - Бухгалтерский учёт3112
М. М. Дякович - Електронні раєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник3098
Скібіцька Л. І. - Лідерство та стиль роботи менеджера2919
І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко - Іпотека. Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку. Монографія2917
п. а. рудик - коментар до конституційних змін2749
- Грабіжники при владі. Розкрадання Ірпеня. Борзила, Скаржинський1569